Perzyny, Rybojady: Wody Polskie odbudują dwa zniszczone jazy na rzece Obrze [ZDJĘCIA]

OPRAC.:
Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
9 lipca 2020 r., w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano list intencyjny, dotyczący odbudowy jazu Rybojady na rzece Obrze. Perzyny, Rybojady: Wody Polskie odbudują dwa zniszczone jazy na rzece Obrze

Perzyny, Rybojady: Wody Polskie odbudują dwa zniszczone jazy na rzece Obrze

Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

9 lipca 2020 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się konferencja prasowa związana z podpisaniem listu intencyjnego, dotyczącego odbudowy jazu Rybojady na rzece Obrze. Dzięki zawartemu porozumieniu zostały w całości wykonane marcowe ustalenia zawarte w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po zakończonym spotkaniu miała miejsce wizyta studyjna na niemal całkowicie zniszczonym jazie w Rybojadach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracują dokumentację projektową

Następnie w latach 2021-2022 zostaną przeprowadzone przy wsparciu samorządów prace budowlane, o szacowanej wartości 13 milionów złotych. Odbudowa historycznych piętrzeń w Perzynach i Rybojadach do wysokości ok. 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry, pozwoli na zatrzymanie dodatkowych ok. 15 mln m3 wody / rocznie, na obszarze gmin Trzciel, Pszczew (lubuskie), Miedzichowo, Siedlec, Wolsztyn, Zbąszyń (wielkopolskie).

Samo zadanie jest elementem większego zamierzenia dotyczącego ograniczenia skutków suszy w części województwa wielkopolskiego i lubuskiego (gminy: Siedlec, Zbąszyń, Trzciel, Miedzichowo, Pszczew, Międzyrzecz i Bledzew). Projekt obejmuje swoim zakresem 151 086 ha (grunty leśne 51,67%, użytki rolne 39,82 %, grunty pod wodami 2,83 % ), zamieszkiwanych przez ponad 70 tysięcy mieszkańców.

Skoordynowane działania nad rzeką Obrą będą chronić zasoby wodne, tysiące hektarów upraw rolnych i lasów, niezliczoną ilość roślin i zwierząt, dziesiątki milionów drzew. Poprawie ulegną również warunki życia mieszkańców, którzy uzyskają łatwiejszy dostęp do wód gruntowych, wymierne wsparcie uzyska również branża turystyczna, funkcjonująca obecnie w stanie dużej nieprzewidywalności, związanej ze znacznymi wahaniami stanu wód.

W spotkaniu uczestniczyli

Przedstawicieli samorządów gmin Miedzichowo, Pszczew, Trzciel i Zbąszyń oraz
Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś,
Poseł Marta Kubiak oraz Poseł Jacek Kurzępa.

Perzyny, Rybojady: Wody Polskie odbudują dwa zniszczone jazy...

w Poznaniu został podpisany list intencyjny dotyczący odbud...

Zniszczone jazy na rzece Obrze, zostaną odbudowane [Zdjęcia]

Jaz na rzece Obrze - czas na gruntowny remont! - 20 września...

Gmina Zbąszyń: Niezbędna modernizacja jazu na Obrze

Menedżer sportowy - zbawienie czy zło konieczne?

Wideo

Dodaj ogłoszenie