Zmiany w programie "Dobry start" - Dla kogo świadczenie dobry start?

OPRAC.:
Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Zmiany w programie "Dobry start" - Dla kogo świadczenie dobry start?
Zmiany w programie "Dobry start" - Dla kogo świadczenie dobry start?
Zmiany w programie "Dobry start". Dla kogo świadczenie dobry start?

Zmiany w programie "Dobry start". Dla kogo świadczenie dobry start?

Obok sztandarowego programu PiS Rodzina 500+ z powodzeniem funkcjonuje również jego „młodszy brat”, a mianowicie program Dobry start. Po raz pierwszy program ten objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Kto otrzyma wsparcie?

Świadczenie Dobry start to jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, które ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Rodzic lub opiekun prawny otrzyma raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w wieku do 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola, dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce” oraz studentów.

Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak w poprzednich latach gmina. Wnioski będzie można składać już od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu [email protected] lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Trzeba pamiętać, że po 30 listopada wniosek o świadczenie będzie można złożyć tylko w sytuacji, gdy dziecko po 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. w innych przypadkach wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie zostanie wypłacone na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wszelkie decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane również w formie elektronicznej. Świadczenie z programu Dobry start jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega też egzekucji komorniczej. Wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 września, gdy wniosek zostanie złożony do końca sierpnia. Jeśli wniosek zostanie złożony później, to wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku ze wszystkimi dokumentami.

- Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzę wspaniałych, pogodnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Po dość trudnym roku szkolnym, niech ten letni czas będzie wypełniony niezapomnianymi chwilami i wrażeniami.- Marta Kubiak


Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić?

Pisz do nas na: [email protected]
lub zostaw nam wiadomość na facebooku

Wideo

Dodaj ogłoszenie