ZCSTiR Zbąszyń. 14. Zbąszyńskie zakładowe rozgrywki piłki nożnej halowej - REGULAMIN

OPRAC.:
Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
14. Zbąszyńskie zakładowe rozgrywki piłki nożnej halowej - REGULAMIN
14. Zbąszyńskie zakładowe rozgrywki piłki nożnej halowej - REGULAMIN ZCSTiR
Udostępnij:
ZCSTiR Zbąszyń. 14. Zbąszyńskie zakładowe rozgrywki piłki nożnej halowej - REGULAMIN

ZCSTiR Zbąszyń. 14. Zbąszyńskie zakładowe rozgrywki piłki nożnej halowej - REGULAMIN

I. CEL
1.Popularyzacja piłki nożnej w środowisku zbąszyńskim.
2.Rozwój sprawności fizycznej poprzez udział w rozgrywkach.
3.Wyłonienie najlepszej drużyny zakładowej w piłce nożnej.

II. ORGANIZATOR:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

III. TERMIN I MIEJSCE
Luty - Marzec 2022 - hala sportowa „Zbąszynianka”.

IV. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach uczestniczą pracownicy zakładów pracy zgłoszonych do rozgrywek do poniedziałku 31 stycznia 2022 r.
2. 2. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników.
3. Lista z podpisami zawodników potwierdzona pieczątką nagłówkową firmy oraz podpisem osoby upoważnionej, musi zostać przedstawiona na zebraniu organizacyjnym. (druk w załączniku)
4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą dołączyć zgodę rodziców!
5. Dokonywanie zmian w składzie oraz dopisywanie zawodników możliwe jest jedynie do rozpoczęcia pierwszego meczu danej drużyny i musi nastąpić pisemnie z potwierdzeniem osoby wcześniej zgłaszającej zespół do rozgrywek.
6. Zebranie organizacyjne odbędzie się w środę 9 lutego 2022 r, o godzinie 18.00 w hali sportowej „Zbąszynianka”.
7. Zespoły są zobowiązane przystąpić do meczu w regulaminowym składzie.
8. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
9. Drużyna w miarę możliwości gra w jednolitym stroju. W wypadku podobnych kolorystycznie strojów, plastrony zakłada drużyna gospodarza meczu.
10.Każda drużyna musi mieć wyznaczonego kapitana, który po meczu będzie podpisywał protokół ze spotkania z zaznaczonymi faulami oraz karami dla
zawodników.

V. SYSTEM ROZGRYWEK
Zostanie ustalony po zakończeniu zgłoszeń.

VI. ZASADY
1. Zespół gra w 5-osobowym składzie (4+ bramkarz).
2. W drużynie może być zapisanych maksymalnie 12 zawodników.
3. Boisko 20x40 ; bramki 2mx3m.
4. Zmiany zawodników systemem hokejowym wyłącznie w wyznaczonej strefie boiska
5. Czas Gry 2 x 12 min
6. Punktacja:
- za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower 5:0.
7. Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZPN.
8. Zawodnicy zobowiązania są:
* przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną
* przestrzegać zasady fair- play
* Sędziowie mają prawo do upomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia zawodnika(kartka czerwona).
* Otrzymanie żółtej kartki równoznaczne jest z karą 2 minut dla zawodnika.
* W przypadku utraty bramki przez zespół zdekompletowany za zgodą sędziego może uzupełnić skład przed upływem 2 minut kary.
* W przypadku, gdy żółtą kartkę otrzymują zawodnicy obydwu drużyn, w wyniku, czego ich składy są osłabione równą liczba zawodników, nie ma możliwości uzupełnienia zespołu po utracie bramki.
* Zawodnik wykluczony z gry (czerwona kartka) nie ma prawa powrócić na boisko ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
* Otrzymanie bezpośrednio czerwonej kartki równoznaczne jest z wykluczeniem z gry w kolejnym meczu.
* Drużyna, która jest zdekompletowana na skutek czerwonej kartki ma prawo uzupełnić skład po 4 minutach gry w osłabieniu innym zawodnikiem
* Zawodnik upomniany żółtą lub czerwona kartką na ławce rezerwowych automatycznie osłabia zespół, drużyna gra w osłabieniu według powyższych przepisów.
* Zmiany zawodników są przeprowadzane tylko i wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej . Strefa zmian wyznaczona na wysokości ławek rezerwowych.
* W rozgrywkach ligi obowiązuje zasada „Fauli Akumulowanych” – 5 i każdy kolejny faul drużyny, karany jest rzutem karnym przedłużonym (9 metr), faule zostają anulowane po pierwszej połowie.
* Gra „wślizgiem” traktowana jest, jako faul z wyjątkiem, gdy „wślizg” wykonany został, co najmniej 1,5 metra od przeciwnika, nie powodował z nim kontaktu lub utrudnienia gry.
 Zagranie przez zawodnika ręką zaliczane jest, jako faul.
* Gra w parterze jest zabroniona.
* Czas może być zatrzymywany tylko na żądanie sędziego.
* Rzut rożny wykonywany jest z narożnika pola gry wyznaczonego trójkątem o bokach 30x30 cm i podstawie 42 cm.
* Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza z pola karnego ręką lub nogą. Piłka po zagraniu bramkarza musi opuścić pole karne.
* Aut wykonywany jest z linii bocznej. Piłka podana może zostać tylko nogą. Zawodnik drużyny przeciwnej musi się znajdować przynajmniej 2 metry od wprowadzającego piłkę do gry.
* Specjalne przeszkadzanie w wykonywaniu autu będzie karane upomnieniem.
* Jeżeli piłka uderzy w konstrukcje dachową to gra zostaje przerwana przez sędziego. Wznowienia dokonuje drużyna przeciwna z miejsca, w którym linia boczna boiska łączy się z miejscem uderzenia piłki.
* Po każdym faulu dyktowany jest rzut wolny bezpośredni.
* Jeżeli faul nastąpił w polu karnym dyktowany jest rzut karny, wykonywany z 7 metra.
* Sędzia decyduje czy rzut wolny ma być wykonywany na gwizdek.
* W przypadku rażąco niesportowego zachowania w trakcie pobytu na boisku jak ina widowni organizatorzy mają prawo do ukarania zawodników lub całej drużyny przez odsunięcie z rozgrywek.
* Za czynną napaść na sędziego, innego zawodnika lub współpartnera zawodnikowi grozi dożywotnia dyskwalifikacja.

VII. Klasyfikacja
1.Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower 5:0.
2.O kolejności zajętych miejsc w przypadku rozgrywek każdy z każdym decyduje:
* większa liczba dużych pkt.,
* bezpośredni mecz,
* lepszy stosunek bramek,
* większa ilość strzelonych bramek,
* mniejsza ilość straconych bramek.
3. W przypadku wycofania się którejś z drużyn z ligi przed zakończeniem rozgrywek wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny traktuje się jako walkowery (5:0).

4. KLASYFIKACJA „ FAIR PLAY”:
W rozgrywkach będzie prowadzona klasyfikacja fair play, drużyna z najmniejszą liczbą punktów będzie nagrodzona przez organizatorów.
Do klasyfikacji będą zaliczane :
- faul – 1pkt.
- żółta kartka – 2pkt.
- czerwona kartka albo walkower – 5pkt.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Wszystkie drużyny otrzymają puchary.
2. Za miejsca I-III zawodnicy otrzymają medale.
3. Król strzelców, najlepszy bramkarz oraz MVP otrzymują statuetki.
4. Nagrodzona zostanie drużyna, która wygra klasyfikację fair play.

IX. SPRAWY RÓŻNE
* W przypadku wątpliwości czy zawodnik jest pracownikiem danego zakładu pracy, organizator zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia przez zakład pracy zgłoszenia pracownika do ZUS lub innego dokumentu potwierdzającego.
* Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch zakładów pracy po wcześniejszym uzyskaniu zgody od organizatorów.
* Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
* Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie sportowe o jasnej lub kauczukowej podeszwie.
* Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
* Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
* Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
* Wpisowe w wysokości 600 zł netto należy uiścić przed przystąpieniem do pierwszego meczu na podstawie wystawionej przez organizatora faktury VAT.
* Początek rozgrywek zaplanowano na weekend 12-13 lutego 2022 r.
* Wszystkie aktualności związane z ligą ( tabela, terminarz, regulamin itd. ) dostępne będą na stronie: www.centrumsportu-zbaszyn.pl
* Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu niżej wymienionych danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez ZCSTiR w Zbąszyniu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach.
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:
a) na stronach internetowych i profilach facebook prowadzonych przez ZCSTiR w Zbąszyniu ( profil ZCSTiR ),
b) publikacji prasowej wizerunku w gazetach,
c) przekazach telewizyjnych.
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji) informuje Panią / Pana, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyńskim Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt telefoniczny: 68 3866 009, mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
5. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane - na stronie centrumsportuzbaszyn.pl oraz prowadzonych przez ZCSTiR profilach facebook (profil ZCSTiR)*oraz w przekazach telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora - Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu - dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo ograniczenia przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.
* Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
* Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w
duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

Adres organizatora:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
64-360 Zbąszyń
ul. Mostowa 10a, pok. 24
tel. 68 3868050 wew. 22

ZCSTiR Zbąszyń.  Świąteczno – Noworoczny Turniej dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej Orliki

ZCSTiR Zbąszyń. Świąteczno – Noworoczny Turniej dla Gminnej...

Kolejny turniej dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej Orliki zostanie  rozegrany 19 listopada i  będzie  to turniej halowy

ZCSTiR. Turniej piłki nożnej dla orlików - Zbąszyń [Zdjęcia]

Turniej o Puchar Burmistrza Zbąszynia dla orlików - 17.09.2021

Zbąszyń: Turniej o Puchar Burmistrza Zbąszynia dla orlików -...

Ekstraliga Unihokeja Kobiet PKS MOS Zbąszyń – KS Gryf Rybarzowice

Zbąszyń. Komunikat Ekstraliga Unihokeja Kobiet PKS MOS Zbąs...

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Jak dojechać? Mapa


Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić?

Australian Open nie dla Djokovicia, jakie szanse mają Polacy?

Wideo

Dodaj ogłoszenie