Zbąszyń: Zbąszyńskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie on-line na wianek świętojański [ZDJĘCIA]

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Z powodu pandemii COVID-19, w tym roku nie spotkamy się w czasie letniego przesilenia nad jeziorem Błędno, bawiąc się w ramach Nocy Świętojańskiej. Nie spotkamy się tak, jak w latach ubiegłych w Nowej Wsi Zbąskiej, nad jeziorem.

Z powodu pandemii COVID-19, w tym roku nie spotkamy się w czasie letniego przesilenia nad jeziorem Błędno, bawiąc się w ramach Nocy Świętojańskiej. Nie spotkamy się tak, jak to miało miejsce w latach ubiegłych w Nowej Wsi Zbąskiej, nad jeziorem.
Aby nie pozbawiać mieszkańców zabawy i nastroju związanego z puszczaniem wianków, Zbąszyńskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie związanym z tym wydarzeniem. - Zapraszamy do udziału w konkursie on-line na wianek świętojański. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać dwie fotografie (w rozdzielczości min. 300 dpi) jedno przedstawiające autora wraz z wykonanym wiankiem, drugie z ujęciem od góry samego wianka oraz dane kontaktowe osoby bądź grupy zgłaszającej udział: imię i nazwisko / nazwę grupy, adres pod który ma zostać dostarczona nagroda oraz telefon kontaktowy na adres e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca – informuje Mateusz Basiński, dyrektor ZCK. Konkurs posiada charakter otwarty, nieograniczony miejscem zamieszkania uczestników. Każdy konkursowy wianek musi musi być zgodny z tegorocznym hasłem: „Wianki tradycyjne”, może składać się jedynie z żywych roślin – świeżych lub/i suszonych. Regulamin konkursu dostępny nastronie www.zck.org.pl.

REGULAMIN

Konkurs wianków on-line – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2020

Wianki tradycyjne

I Organizator:
Zbąszyńskie Centrum Kultury

II Terminy konkursu:
Zgłoszenia do 17 czerwca 2020 roku, ogłoszenie wyników 24 czerwca 2020 roku.

III Warunki zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać dwie fotografie (w rozdzielczości min. 300 dpi) jedno przedstawiające autora wraz z wykonanym wiankiem, drugie z ujęciem od góry samego wianka oraz dane kontaktowe osoby/grupy zgłaszającej udział: imię i nazwisko/nazwę grupy, adres pod który ma zostać dostarczona nagroda (w przypadku jej zdobycia) oraz telefon kontaktowy na adres e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2020 r.

IV Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy:
- konkurs posiada charakter otwarty, nieograniczony miejscem zamieszkania uczestników:
a) w kategorii indywidualnej osoby prywatne:

• dzieci;

• dorośli.
b) w kategorii grupowej:

• organizacje (np. wieś, rada sołecka, stowarzyszenia itp.);

• dzieci i młodzież ze szkół z gminy Zbąszyń jako grupa reprezentująca szkołę lub klasę.

2. Wianek:
Każdy konkursowy wianek musi spełniać wszystkie wymienione kryteria:
a) musi być zgodny z tegorocznym hasłem: „Wianki tradycyjne”;
b) może składać się jedynie z żywych roślin – świeżych lub/i suszonych;
c) sposób dostarczenia zdjęć wykonanych wianków:
- należy przesłać dwie fotografie (w rozdzielczości min. 300 dpi) jedno przedstawiające autora wraz z wykonanym wiankiem, drugie z ujęciem od góry samego wianka
- imię i nazwisko/nazwę grupy,
- adres pod który ma zostać dostarczona nagroda (w przypadku jej zdobycia)
- telefon kontaktowy
- zgodę na przetwarzanie danych o treści.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zbąszyńskie Centrum Kultury (Administratora) na potrzeby konkursu moich danych osobowych / danych osobowych osoby będącej pod moją opieką prawną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Administratora (www.zck.org.pl):
1) imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wizerunku oraz na
2) ogłoszenie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem na stronie internetowej Administratora i
3) na profilu Administratora na portalu internetowym Facebook (www.facebook.com).
Osoba uprawniona do wyrażenia zgody może nie wyrazić zgody określonej w pkt 2 i/lub 3. Wówczas jej wizerunek nie zostanie opublikowany w www. miejscach.
na adres e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie
do 17 czerwca 2020 r,

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 czerwca 2020 roku , a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Zbąszyńskiego Centrum Kultury, portalach społecznościowych instytucji oraz w mediach lokalnych.
Wianki niespełniające powyższych kryteriów nie będą poddane pod ocenę jury podczas konkursu.

V Nagrody i wyróżnienia
1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
2. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.
3. O podziale nagród decydować będzie jury.
4. Werdykt Jury jest ostateczny i nieodwołalny.

VI Kryterium oceny:
Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:
- indywidualne i oryginalne wykonanie wianków;
- technikę i wartości estetyczne wykonania;
- nawiązanie do motywu przewodniego.

VII Uwagi końcowe:
1. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2. Po ogłoszeniu wyników nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom pod adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 5 dni roboczych począwszy od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych.
3. Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy ZCK:
tel. 68 38 60 874 (w godzinach pracy ZCK) e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com
facebook/ZbaszynskieCentrumKultury

4. Zdjęcia przesłane na konkurs wykorzystywane będą przez nieokreślony czas w celach promocyjnych przez Zbąszyńskie Centrum Kultury na stronie internetowej ZCK, portalach społecznościowych zarządzanych przez ZCK oraz w mediach lokalnych.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!
Zbąszyńskie Centrum Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń
kultura.zbaszyn@gmail.com
tel. 68 38 60 874

Część II. Nowa Wieś Zbąska. Noc Świętojańska - najkrótsza no...

Nowa Wieś Zbąska. Noc Świętojańska - najkrótsza noc w roku -...

Nowa Wieś Zbąska. Noc Świętojańska 2018 - najkrótsza noc w r...

Nowa Wieś Zbąska. Noc Świętojańska 2018 - najkrótsza noc w r...

Noc Świętojańska w Nowej Wsi Zbąskiej - wideo z występu dzi...

Wideo

Dodaj ogłoszenie