Zbąszyń: Rodzinne Ogrody Działkowe im. M. Kopernika ul. Basztowa - 9 maja 2020 [Zdjęcia]

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
W Zbąszyniu są cztery Rodzinne Ogrody Działkowe. Dzisiaj tj. 9 maja 2020 r. odwiedziłam działkowiczów na ulicy Basztowej. Pięknie i kolorowo. Widok czarujacy. Zachwyca. Mieszają się zapachy: trawy, konwalii i wielu innych roślin ozdobnych. Żeby to wszystko osiągnąć, trzeba się porządnie napracować. Jak mówią właściciele działek, praca w ogrodzie sprawia im wiele przyjemności i mogą na łonie natury spędzać długie godziny. Większość z nich nie toleruje trawników, wolą uprawiać warzywa, bo potem, wiedzą co jedzą, a i nie ma potrzeby kupować. Po pracy mają też czas na odpoczynek w zaciszu usytuowanej wśród zieleni, altanki. Rodzinne Ogrody Działkowe. Będą mieli warzywa i owoce ze swojej działki - 9 maja 2020

Rodzinne Ogrody Działkowe. Będą mieli warzywa i owoce ze swojej działki - 9 maja 2020

Rada Miejska Zbąszynia podczas ostatniej sesji (15 kwietnia), określiła zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zbąszyń na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD.

Zbąszyń ul. Graniczna: Polski Związek Działkowców - ROD im. ...

Zbąszyń - Życie na działkach. Rodzinny Ogród Działkowy KROKU...

W rodzinnym ogrodzie działkowym można popracować, cieszyć się rosnącą roślinnością a w zaciszu altanki odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków

Zbąszyń: Tak upływa niedzielne popołudnie na działkach. ROD ...

Zbąszyń: Rodzinne Ogrody Działkowe im. M. Kopernika ul. Basz...

Gmina Zbąszyń może udzielić dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie gminy. O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe, z terenu miasta i gminy, które nie działają w celu uzyskania zysku.
Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku środków finansowych zabezpieczonych przez Gminę. W danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak w kwocie nie większej niż 5 tys, zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca.

O dotację można wnioskować nie cząściej, jak raz na 4 lata.

Przyznawanie funduszy odbywa się na podstawie wnioseku o udzielenie dotacji złożonego do Burmistrza Zbąszyniu w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W 2020 roku taki wniosek może być złożony do 31 maja.
Do wniosku należy dołączyć: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, projekt, kosztorys realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku, aktualny dokument rejestrowy rodzinnego ogrodu działkowego oraz jego statut.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Udzielenie dotacji następi na podstawie pisemnej umowy, w której określa się obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia. Otrzymane dofinansowanie musi być wykorzystane wyłącznie na cele określone w Umowie. Dotacja z niezbędną dokumentacją, musi być rozliczona w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!

Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!
Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią.

Czy bycie kujonem to problem?

Wideo

Dodaj ogłoszenie