Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach zbąszyńskiego muzeum zajdzie zmiana [Zdjęcia]

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach zbąszyńskiego muzeum zajdzie zmiana
Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach zbąszyńskiego muzeum zajdzie zmiana Dorota Michalczak
Udostępnij:
Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach zbąszyńskiego muzeum zajdzie zmiana. Rok 2021 pod względem inwestycyjnym w mieście i gminie Zbąszyń był ukierunkowany głównie na podniesienie jakości oferty społecznej, kulturalnej i edukacyjnej dedykowanej mieszkańcom gminy, w tym szczególnie przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach zbąszyńskiego muzeum zajdzie zmiana

Regionalny Ośrodek Edukacji Kulturalnej i Animacji Kultury. Rozbudowa i remont muzeum

Rok 2021 pod względem inwestycyjnym w mieście i gminie Zbąszyń był ukierunkowany głównie na podniesienie jakości oferty społecznej, kulturalnej i edukacyjnej dedykowanej mieszkańcom gminy, w tym szczególnie przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

Starania opłaciły się!

Dzięki uzyskanemu wsparciu w kwocie: 3 mln. 286 tys. 666,64 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjny na lata 2014-2020, "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Gmina Zbąszyń w 2021 roku, rozpoczęła realizację długo wyczekiwanej inwestycji.

Prace trwają od stycznia 2021

Do końca grudnia wykonano ok 60 % zadania, dotyczącego utworzenia regionalnego ośrodka edukacji kulturalnej i animacji kultury w Zbąszyniu – za ogólną kwotę 4,5 mln. W stare mury Zbąszyńskiego Muzeum wróci nowa jakość oferty kulturalnej i edukacyjnej.

W ramach zadania wykonane zostało nowe pokrycie dachowe. Oczyszczono zewnętrzne ścian elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz istniejącego budynku zostaną wzmocnione stropy, zostanie wymieniona kompleksowo instalacja elektryczna i zamontowana nowa instalacja gazowa. Istniejący budynek będzie pełnił przede wszystkim funkcję wystawienniczą. Poprzez wykonanie wykuć w ścianach zostanie zachowany ciąg komunikacyjny podczas zwiedzania.

Rozbudowa i remont muzeum

Z nowych rozwiązań to; wybudowana zostanie winda aby umożliwić korzystanie z Muzeum osobom niepełnosprawnym. Od strony podwórza dobudowano hol oraz parterowy budynek, w którym zostaną zlokalizowane toalety, pomieszczenie biurowe, sala konferencyjna oraz pomieszczania warsztatowe

Wykonawcą robót budowlanych jest firma UB SZAŁATA sp. z o. o. z Poznania, która złożyła najkorzystniejsza ofertę o wartości 4 mln. 512 tys. 852,87 zł.

Firma UB Szałata sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ma duże doświadczenie w realizacji tego typu prac, ponieważ koncentruje się na wykonywaniu inwestycji na obiektach zabytkowych. W gronie budynków które firma realizowała w przeciągu ostatnich 24 miesięcy znajdują się takie obiekty jak Przebudowa i nadbudowa Teatru Polskiego w Poznaniu, Kompleksowa renowacja XVIII wiecznego spichlerza w Strzelcach Krajeńskich, Remont Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Przebudowa dworu w Dobieżynie, Remonty i renowacje w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Remont pałacu w Próchnowie.

Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach zbąszyńskiego muzeum zajdzie zmiana

Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum w toku. W starych murach ...

Zbąszyń: Remont i rozbudowa muzeum, trwa - 26.05.2021 [Zdjęcia]

Zbąszyń: Tu zajdzie zmiana - trwają prace przy zbąszyńskim m...

Od strony podwórza dobudowany zostanie hol oraz parterowy budynek, w którym zostaną zlokalizowane toalety, pomieszczenie biurowe, sala konferencyjna oraz pomieszczania warsztatowe

Zbąszyń: Tu zajdzie zmiana - trwają prace przy zbąszyńskim ...

W Zbąszyniu powstaje Regionalny Ośrodek Edukacji Kulturalnej...

Rozpoczęto już pracezwiązane z utworzeniem nowego, parterowego skrzydła budynku muzeum

Zbąszyń: W mieście powstaje Regionalny Ośrodek Edukacji Kul...

Marszałek Marek Woźniak

ZBĄSZYŃ: Przy wsparciu z WRPO 2014+ powstanie Muzeum Ziemi Z...

Zbąszyń: W mieście powstanie Regionalny Ośrodek Edukacji Ku...

Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła, Rynek. Mapa


Wideo

Dodaj ogłoszenie