Zbąszyń: Nadobrzanka 2020 Konkurs Recytatorski on - line. Poezja, proza lub poezja śpiewana

Redakcja
Zbąszyńskie Centrum Kultury z powodu panującej sytuacji w kraju, nie ma możliwości przeprowadzenia zapowiedzianego w marcu konkursu recytatorskiego "Nadobrzanka". Aby nie pozbawiać uczniów możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, zmienia tryb konkursu recytatorskiego na on-line. Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 17 kwietnia 2020 roku, na adres mailowy [email protected] przesłać link do nagrania video poezji, prozy lub poezji śpiewanej.

NADOBRZANKA 2020 KONKURS RECYTATORSKI on - line POEZJA, PROZA LUB POEZJA ŚPIEWANA

Konkurs recytatorski ZSP Przyprostynia oddział w Stefanowie ...

1. Organizator:
Zbąszyńskie Centrum Kultury

2. Cele konkursu:
- rozwijanie zdolności recytatorskich, promowanie talentów recytatorskich, kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, zainteresowanie poezją i prozą, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie do występów publicznych, prezentacja własnych umiejętności, wzbogacanie słownictwa, popularyzacja literatury pięknej, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Warunki zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 17 kwietnia 2020 roku, na adres mailowy [email protected] przesłać link do nagrania video poezji, prozy lub poezji śpiewanej.

4. Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa:
- w konkursie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek;
- do dnia 17 kwietnia 2020 roku należy przesłać link do nagrania poezji, prozy lub poezji śpiewanej;
- wyniki ogłosimy przed weekendem majowym.

5. Kryterium oceny:
• indywidualne i oryginalne spojrzenie na twórczość poetycką poprzez własną osobowość;
• technika i artyzm wypowiedzi;
• ogólny wyraz artystyczny.

6. Nagrody i wyróżnienia:
Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą.
Kontakt:
Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64 – 360 Zbąszyń, tel. 68 38 60 874,
e – mail: [email protected]

POEZJA, PROZA LUB POEZJA ŚPIEWANA

Perzyny: Konkurs recytatorski, eliminacje szkolne w klasach ...

b]Zbąszyńskie Centrum Kultury - jak dojechać? Mapa

Kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny?

Wideo

Dodaj ogłoszenie