Zbąszyń. Klub Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople". Będzie lała się krew - Akcje poboru krwi w 2021 r.

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
W  tym roku, zaplanowano 3 akcje poboru krwi. Kto jeszcze nie podjął decyzji o byciu krwiodawcą, ma ku temu okazję w Zbąszyniu
W tym roku, zaplanowano 3 akcje poboru krwi. Kto jeszcze nie podjął decyzji o byciu krwiodawcą, ma ku temu okazję w Zbąszyniu Dorota Michalczak
Zbąszyń. KLUB Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople". Akcje poboru krwi w 2021 r.

Zbąszyń. KLUB Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople". Akcje poboru krwi w 2021 r.

Na terenie gminy Zbąszyń od 2 marca 2007 r. działa Klub Honorowych Dawców Krwi „Cenne Krople”. Klub z chwilą jego złożenia wstąpił w struktury stowarzyszenia HDK RP. W swoich szeregach skupia około 30 członków. Warto nadmienić, że zbąszynianie systematycznie dzielą się tak cennym czerwonym płynem z potrzebującymi, już od 2004 roku. Głównym celem Klubu HDK jest organizowanie akcji poboru krwi i propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Dzisiaj, w czasie pandemii działalność klubu w dużym stopniu została ograniczona - brak akcji poboru krwi wśród młodzieży ZS nr 1. Nie zwalnia to jednak dawców od oddawania krwi w terenowych punktach poboru czy też w RCKiK.

Miło nam poinformować mieszkańców, że pobory krwi odbędą się w Zbąszyniu: w niedzielę

  • 18 kwietnia,
  • 20 czerwca
  • 22 sierpnia

Z ekipą z RCKiK z Poznania spotkamy się w domu katolickim.

Warto też przypomnieć, że we wrześniu 2017 r. klub został uhonorowany zaszczytnym tytułem, „Zasłużony dla gminy Zbąszyń”.

Dzisiaj możemy poszczycić się 115. zorganizowanymi akcjami poboru krwi w Zbąszyniu i Kotowie (powiat grodzisk), oraz w sąsiednim województwie lubuskim i koło 3 tys. litrów zebranej krwi.

- z dumą mówią członkowie Rady Klubu

Klub Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople" - Stowarzyszenie HDK RP jest OPP

Rada Klubu HDK“Cenne Krople” zwraca się z prośba do wspierających ideę krwiodawstwa , aby rozliczając zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedni byli uprzejmi odpisać 1 procent należnego podatku na rzecz Klubu “Cenne Krople”. W PIT należy wpisać KRS 0000186577 z zaznaczeniem na rzecz Klubu “Cenne Krople”. Rada Główna po otrzymaniu wpłaty od Urzędu Skarbowego przekaże je zbąszyńskiemu klubowi.

Dziękujemy dyrektorowi ZS nr 1 Bogusławowi Pietrusiewiczowi oraz ks. Zbigniewowi Piotrowskiemu za udostępnianie lokali na czas przeprowadzania zbiórek krwi oraz wszystkim krwiodawcom, bo to nasi bohaterowie.

Jesteśmy dumni że możemy działać i pomagać chorym. Będziemy pomagali im, darując cząstkę siebie tak długo, jak tylko zdrowie nam na to pozwoli bo - "Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia".

Tajemnica Marchewki

Wideo

Dodaj ogłoszenie