X-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zbąszyniu - 2017 [Zdjęcia]

ZN
16 września 2017 r. uroczyste obchody X-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople" rozpoczęto Mszą Św. w kościele parafialnym pw.Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu.

X-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople" w Zbąszyniu

Odprawiający Mszę Św. ks. dziekan Zbigniew Piotrowski podczas homilii złożył podziękowania honorowym dawcom krwi zrzeszonym w Klubie HDK "Cenne Krople" w Zbąszyniu.

Dziękuję za to wielkie dzieło, które przez 10 lat istnieje tutaj w naszym mieście i poprzez które tyle dobrodziejstwa i piękna się dzieje.

Duchowny życzył z okazji obchodzonego jubileuszu dalszego trwania w dobru, które okazują dawcy.

Życzę, abyście z sercem realizowali to wielkie wyzwanie.

Po Mszy Św. barwny pochód ze sztandarami przemaszerował ulicami miasta do parku przy restauracji "Podzamcze". Na ręce prezesa Klubu Doroty Michalczak składano gratulacje minn do posła Jakuba Rutnickiego, senatora Jana Filipa Libickiego, burmistrza Zbąszynia Tomasza Kurasińskiego i delegatów Klubów Honorowych Dawców Krwi z całej Polski oraz odczytano list od ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i dyrektor Narodowego Centrum Krwi Beaty Rozbickiej.

Klub HDK Cenne Krople "Zasłużony dla Gminy Zbąszyń"

Klub Honorowych Dawców Krwi "Cenne Krople"

Ten który daje cząstkę siebie ratując życie i zdrowie jest godny najwyższego szacunku. My ten szacunek Państwu oddajemy, a dzisiejsze odznaczenia są tego dowodem. Logotyp, który macie na swoich sztandarach jest niezwykle wymowny, z tego serca wypływa kropla krwi i ta kropla jest kwintesencją Waszej działalności, działalności bezinteresownej, wynikającej z wrażliwości i pewnej odpowiedzialności.

Jesteście wzorem do naśladowania.

Dodawano, że w ciągu 10-lat miejscowy Klub zebrał 2000 litrów krwi.
Prezesowi Dorocie Michalczak dziękowano za propagowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie i rozwijanie idei krwiodawstwa. Życzono, aby działalność będąca wyrazem bezinteresownej miłości do bliźniego, przejawem solidarności społecznej, dalej tak wspaniale się rozwijała. Wierzymy, że niezrażeni trudami codziennego życia, będziesz kontynuować, tę szlachetną misję niesienia pomocy.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu z opiekunem Dorotą Sikucińską.
Po występach przygotowano okolicznościowy tort.

X-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zbąszyniu - 2017 [Zdjęcia]

Tajemnica Marchewki

Wideo

Dodaj ogłoszenie