Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować

Do wyborów pozostało

  • 00dni
  • 17godz.
  • 54min.
Odwiedź serwis wyborczy 

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, kultywuje muzykę koźlarską i grę na instrumentach ludowych

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu powstało 12 kwietnia 1959 roku. W skład pierwszego zarządu SML weszli: Tomasz Śliwa - przewodniczący, Tomasz Kotkowiak - zastępca przewodniczącego, Henryk Skotarczyk – sekretarz (w tym roku obchodzić będzie 86 urodziny), Stefan Kitta - skarbnik i Antoni Janiszewski - kierownik artystyczny. Obecnie prezesem SML od 2011 roku Jan S. Prządka, a w Zarządzie są Daniel Molenda- wiceprezes, Katarzyna Obst - skarbnik, Jarosław Mai - sekretarz i Izabela Trześniewska - członek Zarządu. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, kultywuje muzykę koźlarską i grę na instrumentach ludowych

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, kultywuje muzykę koźlarską i grę na instrumentach ludowych

O działalności muzyków ludowych w czasie pandemii, dzisiaj rozmawiam z Janem Sylwestrem Prządką - Prezesem Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu.

Na początek poproszę o kilka słów o stowarzyszeniu. Czym się zajmujecie i jakie są wasze działania?

SML ma obecnie 52 członków, którzy opłacili składki. Są to muzycy ludowi, rodzice młodych muzyków i sympatycy zamieszkali głównie na terenie Gminy Zbąszyń, jak również z Poznania, Leszna i innych miejscowości w Wielkopolsce. Mamy kilku zagranicznych członków z USA i Kanady.

SML kontynuując wielowiekowe tradycje koźlarskie, skupiająca muzyków ludowych, animatorów, folklorystów i ludzi nauki zawiązanych z muzyką tradycyjną. Duży nacisk stowarzyszenie kładzie na kształcenie gry na instrumentach ludowych młodych adeptów tej sztuki. Młode pokolenie kontynuuje, więc tradycje swoich pradziadów, dziadów i ojców - piękne tradycje muzyczne naszego regionu. Są w tym duże zasługi Antoniego Janiszewskiego 1909-1985), który będąc dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu, wprowadził do programu nauczania, jako pierwszy w kraju, klasę instrumentów ludowych (w Ogniskach Muzycznych od 1950 r., i w PSM 1959 r.).
Celem, jaki przyświeca Stowarzyszeniu w dziedzinie muzyki ludowej poza umiejętnością gry na instrumentach ludowych, jest także przekazywanie tajników produkcji tych niezmiernie skomplikowanych instrumentów.
W historii budową kozła ślubnego i weselnego, sierszenek zajmowali się członkowie SML:
* Tomasz Śliwa - Chrośnica/Zbąszyń,
* Jan Gniotowski - Chobienice/Grójec,
* Edmund Hirt - Chrośnica,
* Wawrzyn Tomiak - Perzyny,
* Franciszek Domagała - Zbąszyń,
* Florian Modrzyk - Nądnia,  
* Czesław Prządka - Zbąszyń,
* Franciszek Hirt - Chrośnica,
* Marek Franciszek Modrzyk - Nądnia/Mosina,
* Henryk Skotarczyk - Zbąszyń ich uczeń Mikołaj Taberski.

Obecnie od 2015 roku kozły budują  Stanisław Mai, Jarosław Mai i Dominik Brudło  - "Pracownia Mai- Rękodzieło" w Zbąszyniu. Są to instrumenty bardzo dobrej jakości i posiadają dobre stroiki.

Jakie konkretne pomysły i projekty zaplanowane zostały do zrealizowania w tym roku? Wiem, że było ich sporo

To wyjątkowy rok, w którym udało się napisać i dostać dofinansowanie w kwocie ponad 130 tys. zł do 6 projektów.
Z Gminy Zbąszyń:
Kultywowania muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamiania społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa kulturowego Gminy Zbąszyń

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwa projekty:
* 6. Festiwal Dud Polskich w Zbąszyniu Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej z udziałem wybitnych postaci grających na dudach z Polski, Polonii z Europy i USA. Celem festiwalu jest kultywowanie, popularyzowanie i ochrona tradycji gry na dudach występujących regionach: Wielkopolski, Regionie Kozła, Podhalu, Beskidzie Żywieckim i Śląskim. Jest doskonałą okazją do spotkania i wymiany praktyk wykonawczych wśród muzyków kultywujących grę na polskich instrumentach z wielkiej rodziny dud.

* Mistrz Tradycji - Jan S. Prządka - Koźlarskiej Akademii Tradycji, zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z Regionu Kozła, którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego, uczyć się będą charakterystycznych melodii ludowych, zdobywać doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek. Zajęcia polegać będą na cyklu regularnych spotkań indywidualnych i grupowych.

Z Narodowego Centrum Kultury również dwa projekty:
* z programu KULTURA W SIECI w ramach projektu "Dziedzictwo Kulturowe Regionu Kozła" upowszechniony zostanie zbiór dóbr kultury charakterystyczny dla sześciu zrzeszonych gmin. W zbiorze zgromadzone zostaną archiwalne i bieżące zdjęcia, niepublikowane dotąd filmy oraz nagrania obrazujące bogaty dorobek kulturowy regionu. Wszystkie materiały cyfrowe zostaną upublicznione na specjalnie zaprojektowanej stronie internetowej SML.

* z programu Etno Polska na letnie wyjazdowe warsztaty koźlarskie dla dzieci z Gminy: Siedlec, Zbąszynka i Zbąszynia z prelekcjami po szkołach Regionu Kozła.

Z Gminy Zbąszynek
Kultywowanie muzyki koźlarskiej i umiejętności gry na tradycyjnych instrumentach ludowych w Gminie Zbąszynek

Czy w związku z aktualną sytuacją w kraju zamierzone plany uda się zrealizować?

Sytuacja z pandemią korona wirusa Covid19 spowodowała przerwanie od marca trzech projektów, które mam nadzieję uda się dokończyć do końca roku po zniesieniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią. Mam nadzieję, że mimo przeciwności jakie stawia przed nami obecna sytuacja uda się przeprowadzić 6. Festiwal Dud Polskich, który po aktualizacji w MKiDN chcemy przeprowadzić 13-15 listopada 2020 roku.

Projekt z programu KULTURA W SIECI wydaje się być niezagrożony i jego realizacja będzie odbywać się na bieżąco.
Projekt z Gminy Zbąszyń zakładał m.in. udział w Festiwalach i Konkursach, które na dzień dzisiejszy zostały przełożone przez organizatorów na wrzesień 2020 r. i zakładam, że weźmiemy w nich udział.;
Wszystko zależy od rozwoju sytuacji z pandemią i związanymi z nią obostrzeniami i zakazami.

Czy członkowie SML chętnie angażują się w Wasze projekty?

W realizację zadań zaangażowany jest głównie Zarząd i członkowie odpowiedzialni za realizację projektów z dużym udziałem młodzieży i ich rodziców. Korzystając z okazji chcę im bardzo serdecznie podziękować za wsparcie i zaangażowanie.

Współpracujecie z władzami lokalnymi, zakładami pracy?

Oczywiście bez dobrej współpracy nie ma mowy o realizacji projektów osiąganiu zamierzonych celów. Współpracujemy z samorządem Gminy Zbąszyń i Zbąszynek,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,
Narodowym Centrum Kultury i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
Na gruncie organizacyjnym ze Zbąszyńskim Centrum Kultury, z Parafią Zbąszyńską, Państwową Szkołą Muzyczną w Zbąszyniu, Zbąszyńskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, Szkołą Podstawową w Zbąszyniu i Dąbrówce Wlkp. oraz Zbąszyneckim Ośrodkiem Kultury i Domem Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Dzięki współpracy partnerskiej i organizacyjnej z ww. Instytucjami i wsparciem miejscowych Firm możemy realizować pasje naszych członków i cele statutowe SML. Z tego miejsca chciałbym tym wszystkim osobom i Firmom serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i wsparcie naszego Dziedzictwa Kulturowego.

Współpracujecie z innymi muzykami ludowymi?

Dzięki współpracy z innym organizacjami dudziarskimi z całej Polski bierzemy udział i zapraszani jesteśmy do udziału w projektach, festiwalach i spotkaniach integracyjnych.

Wasze sukcesy?

Podczas mojej kadencji zorganizowaliśmy wiele ważnych projektów ze środków Gminy Zbąszyń, Gminy Zbąszynek, Instytutu Muzyki i Tańca Warszawa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Rok 2012
- Warsztaty „Szkoła Mistrzów Tradycji” - dofinansowanie IMiT kwotą 9 tys. 940 zł.
2014
- Warsztaty koźlarskie DWDz w Bukowcu koło Karpacza i współfinansowane były przez SML i rodziców na kwotę 5 tys. 640 zł.
- projekt "Skarby Wielkopolskiej muzyki na dudy, kozły i smyki" - dofinansowanie UMWW kwotą 23 tys. zł.
2015
- projekt budowy mazanek "MAZANKI WIELKOPOLSKIE – dofinansowanie IMiT 7 tys. 500 zł.
- "Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej" I Festiwal Dud Polskich dofinansowanie UMWW kwotą 20 tys. zł.
2016
- Warsztaty koźlarskie dla dzieci i młodzieży w DWD w Bukowcu koło Karpacza współfinansowane przez SML i rodziców na kwotę 7 tys. 300 zł.
- Wielkopolska Stolicą Polskiej Muzyki Dudziarskiej "III Ogólnopolski Festiwal Dud Polskich" dofinansowanie UMWW 10 tys. zł.
- "Warsztaty koźlarskie" w ramach programu "Szkoła Mistrzów Tradycji" dofinansowanie IMiT 7 tys. 996 zł.
2017
- "III Ogólnopolski Festiwal Dud Polskich - dofinansowanie przez UMWW kwotę 10 tys. zł.
2018
- Warsztaty koźlarskie w DWDz w Myśliborzu współfinansowane przez SML i rodziców 6tys. 640 zł.
- Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych - dofinansowanie IMiT kwotą 7 tys. 500 zł.
- Festiwal Folkloru Polskiego "IV Festiwal Dud Polskich "Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej dofinansowanie MKiDN 20 tys, zł i UMWW 10 tys. zł
2019
- Festiwal Folkloru Polskiego V. Festiwal Dud Polskich Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej - dofinansowanie MKiDN 20 tys. zł i 10 tys.zł. UMWW.
- "Kultura - Interwencje 2019" Warsztaty Zbąszyńskiej Akademii Tradycji w DWDz w Myśliborzu dla dwóch grup dzieci po 20 osób - dofinansowane NCK w kwocie 16 tys. 800 zł.
- Warsztaty Wyrobu Tradycyjnych Instrumentów „OD UCZNIA DO MISTRZA” dofinansowanie MKiDN 20 tys. zł.

Co daje członkom działalność w stowarzyszeniu?

Członkowie mają możliwość realizacji i rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności i pasji biorąc udział w warsztatach mistrzowskich, a później występując wspólnie z mistrzami w koncertach, konkursach i festiwalach muzyki ludowej, kultywować i propagować bogactwo i piękno naszej unikalnej kultury i tradycji naszej Gminy i Regionu. Mają również okazję do poznawania zwyczajów i kultury innych regionów oraz konfrontację i integrację z rówieśnikami.

W jaki sposób popularyzujecie swoją działalność, docieracie do miłośników muzyki ludowej. Jak się promujecie?

Promocja naszych działań polega na udziałach w imprezach ogólnopolskich, gdzie jesteśmy nagrywani i pokazywani przez różne stacje telewizyjne i programy radiowe. Dodatkowo pisze o nas prasa drukowana, media społecznościowe. Informacje o naszych działaniach ukazują się w lokalnych mediach regionalnych. Miłośników muzyki ludowej zapraszam do kontaktu z nami poprzez e-mail jan.przadka@gmail.com, sml.zbaszyn@gmail.com tel. 660 154215

Jakże realne i na czasie są słowa z filmu o Tomaszu Śliwie "Kozioł śpiewający" z 1972 roku w reżyserii Kazimierza Muchy

Idzie człowiek przez te ziemie, 
niesie muzykę w sobie,
już nigdy nie zagra, 
nie wyzwoli dźwięku z tego instrumentu,
lecz wie i wierzy, 
że jeszcze długo będą kozły tu śpiewały

Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę zrealizowania wszystkich planów. Powodzenia!

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, kultywuje muzy...

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!

Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste!
Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania. Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią.

Parki kieszonkowe. Nowość w mieście

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3