Spotkanie robocze w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 10 marca 2020

Dorota Michalczak opr.
10 Marca z inicjatywy poselskiej Pani Poseł Marty Kubiak oraz Posła Jacka Kurzępy w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie robocze dotyczące ujęcia w planie przeciwdziałania skutkom suszy obiektów piętrzących znajdujących się na terenie gmin oraz podjęcia skoordynowanych działań przywracających zdolności retencyjne na odcinku rzeki Obry, obszarze gmin Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń.

Jak podkreśla skarbnik Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta, Obra jest rzeką od wielu lat nie konserwowaną, na skutek czego doszło do wypiętrzenia środkowej części koryta, zostały zaniedbane lub zupełnie zdewastowane historyczne piętrzenia wody. Skutkiem takiego stanu jest niekontrolowany odpływ wody ze zlewni rzeki Obry, który pogłębia efekty suszy atmosferycznej i glebowej, odczuwalny szczególnie na gruntach rolnych i leśnych położonych w zlewni rzeki. Odbudowa historycznych piętrzeń do wysokości ok. 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry pozwoli na zatrzymanie ok. 10,60 mln m3/rok wody na obszarze 5 gmin.

Dodać należy że wymiernym efektem remontu Jazu w Perzynach będzie wpływ na poziom wód na terenie gmin Siedlec i Wolsztyn, co pozwoli na zwiększenie zdolności magazynowania o kolejne ok 5,2 mln m3/rok. W najbliższym czasie zorganizowane zostaną spotkania robocze w regionach.

Obiekty o których mowa w zakresie podstawowym to:
- Wysychające Jezioro Głębokie (gm. Międzyrzecz);
- Zniszczony Jaz w Policku (gm. Pszczew);
- Zniszczony Jaz w Rybojadach (gm. Trzciel);
- Zniszczony Jaz w Perzynach (gm. Zbąszyń).

Gospodarzami spotkania byli Podsekretarz Stanu Pani Anna Moskwa, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Pan Krzysztof Woś. Delegacjami samorządów przewodzili Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, Zastępca Wójta Pszczewa Dominik Fryza, Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek oraz Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz zastępca Burmistrza Zbąszynia Marek Orzechowski.

Zobacz także

Zbąszyńmapa. Zobacz jak dojechać!

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie