Konkurs plastyczny dla kl. IV-VIII SP gminy Zbąszyń. Klub HDK "Cenne Krople" w Zbąszyniu

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Archiwum Klubu HDK Cenne Krople
SHDK RP Klub "Cenne Krople" w Zbąszyniu ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów kl. IV-VIII SP z gminy Zbąszyń. Zapoznaj się z regulaminem i namów swoją pociechę do udziału w konkursie. Konkurs plastyczny dla kl. IV-VIII SP gminy Zbąszyń. Klub HDK "Cenne Krople" w Zbąszyniu.

Konkurs plastyczny dla kl. IV-VIII SP gminy Zbąszyń. Klub HDK "Cenne Krople" w Zbąszyniu

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY HONOROWE KRWIODAWSTWO
REGULAMIN

I. Założenia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej „CENNE KROPLE,, w Zbąszyniu, reprezentowany przez prezesa klubu Dorotę Michalczak
2.Celem konkursu jest promowanie idei Honorowego Krwiodawstwa, a tym samym
zachęta młodych ludzi w przyszłości do oddawania krwi.

II. Konkurs i jego przebieg.
1. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII z terenu miasta i gminy Zbąszyń.
2. Prace wykonane techniką dowolną w formacie A-3.Temat pracy:. „Krew ratuje życie”.
3. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę, podpisuje na odwrocie (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa, telefon kontaktowy do rodziców)
– Prace należy złożyć do dnia 27 maja 2019 r. w Biurze Klubu HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu (dom katolicki) lub ul. Siekiewicza 34, po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 695 733 541
4. Plakat powinien zawierać tekst- hasło (nie stosujemy napisu PCK i jego loga, jesteśmy stowarzyszeniem)
5. Do 15 czerwca 2019 r. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu i przyzna wyróżnienia.
6. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów tel. oraz zamieścimy informacją na stronie **

www.zbaszyn.naszemisto.pl

i stronie FB Klub HDK "Cenne Krople"
7.Laureaci zostaną nagrodzeni (dyplomy i nagrody).
8. Sponsorem nagród w konkursie jest Klub ,,Cenne Krople,, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Zbąszyniu, w ramach wykonania zadania publicznego pn. „Promocja Honorowego Krwiodawstwa”
9. Wszystkie prace konkursowe pozostaną w Klubie krwiodawców ,,Cenne Krople,,
10. Wybrane prace zostaną umieszczone na stronach internetowych

www.zbaszyn.naszemisto.pl

i stronie FB Klub HDK "Cenne Krople"**

III. Powołanie komisji Konkursowej.
1.Komisje Konkursową powołuje Klub SHDK RP ,,Cenne Krople,,
2.W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
- Dorota Michalczak – Przewodnicząca Komisji Konkursowej
- Marek Piątek – swiceprezes klubu ,,Cenne Krople,,
- Wojciech Wachowski – skarbnik klubu ,,Cenne krople,,

IV. Postanowienia końcowe.
1.Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Tajemnica Marchewki

Wideo

Dodaj ogłoszenie