Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zbąszyniu - 18.11.2021 [Zdjęcia]

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Na terenie gminy Zbąszyń działa 9 jednostek OSP. Zjazd był okazją do gratulacji i podziękowań ustępującemu zarządowi.

Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zbąszyniu - 18.11.2021
Na terenie gminy Zbąszyń działa 9 jednostek OSP. Zjazd był okazją do gratulacji i podziękowań ustępującemu zarządowi. Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zbąszyniu - 18.11.2021 Dorota Michalczak
Udostępnij:
Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zbąszyniu - 18.11.2021r. W czwartek 18 listopada 2021 r. w Łomnicy odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Zbąszyniu.

Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zbąszyniu - 18.11.2021

W czwartek 18 listopada 2021 r. w Łomnicy odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Zbąszyniu.

Zjazd otworzył prezes ustępującego zarządu oddziału Jędrzej Tratwal, witając przybyłych za zjazd zaproszonych gości i druhów. Na przewodniczącego spotkania wybrano – Mateusza Ruciocha oraz w imieniu ustępującego zarządu powołano prezydium zjazdu w składzie:

  • Tomasz Kurasiński
  • st. kpt. Jakub Kłosowski
  • Krzysztof Piskorski
  • Marcin Hofmann

Przewodniczący zjazdu zapoznał zebranych z programem a następnie ustępujący prezes przedstawił sprawozdanie za lata 2016 – 2021. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił Andrzej Michalszczak.

Absolutorium dla ustępującego zarządu

Na terenie gminy Zbąszyń działa 9 jednostek OSP. Wszystkie posiadają własne samochody – 16, remizy. Dwie jednostki działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na terenie gminy działa 347 członków zwyczajnych OSP, 53 honorowych, 28 wspierających oraz 80 członków młodzieżowych drużyn – łącznie 508 działaczy. Jednostki brały udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych, religijnych, wydarzeniach społecznych odbywających się na terenie gminy. Ilość zdarzeń i interwencji stale wzrasta, strażacy robią wszystko aby jak najlepiej służyć społeczeństwu.

Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz.

Nowe władze Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zbąszyniu

W skład nowego zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zbąszyniu weszli:
1. Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zbąszyniu - Adam Rucioch
2. Wiceprezes – Andrzej Michalszczak
3. Wiceprezes - Łukasz Gajewski
4. Sekretarz – Katarzyna Michalska
5. Skarbnik – Zenon Kliemann
6. Komendant Gminny Związku – Mateusz Klorek
7. Członek – Maciej Woźny
8. Członek – Łukasz Chołowacz
9. Członek – Rafał Frącek
10. Członek – Krzysztof Kostera.
Wybrano również nową komisję rewizyjną oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Tomyślu.

Gratulacje i podziękowania

Zjazd był okazją do gratulacji i podziękowań ustępującemu zarządowi. Nowemu zarządowi życzono owocnej współpracy. Po zakończeniu zjazdu wszystkich zaproszono na poczęstunek

Na terenie gminy Zbąszyń działa 9 jednostek OSP. Zjazd był okazją do gratulacji i podziękowań ustępującemu zarządowi.

Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Zbąszyniu - 18.11.2021

Gmina Zbąszyń. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - Oddział M...

Doświadczenie, szacunek, zaufanie społeczne, owocują zaangażowaniem OSP  w lokalne życie.

Gmina Zbąszyń: Dzień Strażaka 2021. Armia św. Floriana święt...

Zbąszyń. Powiatowy Dzień Strażaka - 12 maja 2018 [Zdjęcia]

Strażacy Świętowali - 4 maja 2019 ...

VI Święto Jeziora w Zbąszyniu - Dziecięce zawody strażackie

OSP Zbąszyń jednostką roku 2017, województwa wielkopolskiego

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Strzyżewie - 30 czerwc...

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Strzyżewie - 30 czerw...

Zbąszyń. Święto strażaków. Powiatowe obchody w Nądni. [ZDJĘCIA,VIDEO]

Jak zachować się w czasie burzy?

źródło: dziennikzachodni.pl/x-news.pl.

Wideo

Dodaj ogłoszenie