Gmina Zbąszyń: Przebudowa pasa drogowego, Droga powiatowa nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór [Zdjęcia]

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Wkrótce poprawią się warunki jazdy na drodze powiatowej biegnącej z Nowego Dworu do Łomnicy na odcinku o długości 1,38 km
Wkrótce poprawią się warunki jazdy na drodze powiatowej biegnącej z Nowego Dworu do Łomnicy na odcinku o długości 1,38 km Dorota Michalczak
Gmina Zbąszyń: Przebudowa pasa drogowego, Droga powiatowa nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór. Wkrótce poprawią się warunki jazdy na drodze powiatowej biegnącej z Nowego Dworu do Łomnicy na odcinku o długości 1,38 km

Gmina Zbąszyń: Przebudowa pasa drogowego, Droga powiatowa nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 2713P

Wkrótce poprawią się warunki jazdy na drodze powiatowej biegnącej z Nowego Dworu do Łomnicy na odcinku o długości 1,38 km. Obecnie trwają tam prace. Odcinek drogi powiatowej zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W ramach inwestycji, nastąpi zmiana nawierzchni na mineralno- asfaltową, przebudowie ulegną pobocza gruntowe oraz dojazdy do posesji oraz pól. Zostanie wybudowany kanał technologiczny, który stworzy podziemną infrastrukturę dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych.

Lepszy dojazd z Łomnicy do Nowego Dworu

Planowane rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z dróg do poboczy utwardzonych oraz do rowów przydrożnych. Poprawie ulegną także systemy połączeń komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego oraz zarządzania kryzysowego.

Na realizację inwestycji, powiat nowotomyski otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 891 tys. 144,00 zł.
Wykonawcą inwestycji jest firma Całus Sp. Z o.o. Sp.Komandytowa z Borui

Wkrótce poprawią się warunki jazdy na drodze powiatowej biegnącej z Nowego Dworu do Łomnicy na odcinku o długości 1,38 km

Gmina Zbąszyń: Przebudowa pasa drogowego, Droga powiatowa nr...

Tu zajdzie zmiana!

Wideo

Dodaj ogłoszenie