Gmina Zbąszyń na drodze rozwoju: Udany rok inwestycyjny 2019

Redakcja
Gmina Zbąszyń na drodze rozwoju: Udany rok inwestycyjny 2019

Gmina Zbąszyń na drodze rozwoju: Udany rok inwestycyjny 2019

Mówiąc najkrócej, to już kolejny rok podczas którego zwiększyła się długość sieci kanalizacji sanitarnej oraz utwardzonych dróg i chodników, pojawiła się nowa instytucja potrzebna mieszkańcom gminy- Żłobek, nowoczesna sala gimnastyczna przy ZSP w Przyprostyni, czy też kolejne atrakcje turystyczne.

- Najważniejsze zadanie, które zakończone zostanie w roku 2020 to projekt pn.„Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo”, który obejmuje swoim zakresem dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zbąszyń, realizowaną konsekwentnie od roku 2011. W roku 2018, w ramach 1 etapu prac, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, firma Arenella sp. z o.o. z siedzibą w Strawczynku dokonała montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp, na terenie oczyszczalni ścieków w gminie Zbąszyń – mówi Kamil Sieratowski, kierownik Referatu Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy.

Dalej Sieratowski dodaje - obecnie oczyszczalnia ścieków korzysta już z prądu pochodzącego z zamontowanej instalacji. Zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej, uwzgledniającej również założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko łączna długość sieci kanalizacyjnej w ramach projektu wynosi 17 867 m, w tym (kanalizacja grawitacyjna – 9 632 m, kanalizacja tłoczna – 8 235 m), natomiast liczba przepompowni planowana do budowy to 12 sztuk. Inwestycja nie mogła by zostać zrealizowana gdyby nie dofinansowanie na poziomie ok 9 mln. Zł, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Spośród dziesiątek pozostałych zadań inwestycyjnych zwrócić uwagę należy uwagę na te najważniejsze, które w sposób istotny zmieniają wizerunek poszczególnych miejscowości, poprawiając komfort mieszkania, pracy i wypoczynku, podnoszą atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną gminy. A są to, budowa mierzei nad jeziorem Błędno wraz z pomostem, którego można podziwiać same jezioro, do którego można cumować łodzie oraz korzystać z jej ochrony w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Dzięki budowie ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Wieś - Nowa Wieś Zbąska turyści zyskali kolejną atrakcję i zachętę do aktywnego wypoczynku, mieszańcom gminy umożliwiono komfortowy i bezpieczny dojazd do pracy czy też szkoły. Do najważniejszych zadań drogowych zaliczyć należy Przebudowę ulicy Garczyńskich i Basztowej w Zbąszyniu, kolejny etap przebudowy drogi z płyt betonowych droga Łomnica – Przychodzko, 1 etap przebudowy drogi na ul. Holenderskiej w Zbąszyniu. W zakresie zadań społecznych i integrujących oddano do użytku nową salę w Nowym Dworze, zrealizowano kolejny etap prac związany z budową sali wiejskiej w Perzynach.

Pomimo ograniczoności środków inwestycje są realizowane konsekwentnie od wielu już lat, widoczny jest pomysł i determinacja, również w pozyskiwaniu dostępnych środków pomocowych. Efekty są widoczne zarówno w wymiarze materialnym jak i społecznym, szybciej niż przewidywano w roku 2015, w odróżnieniu od większości sąsiednich gmin zwiększa się liczba mieszkańców gminy, których liczba w przeciągu najbliższych 3 lat może osiągnąć poziom 14 tysięcy.

Zobacz także

Zobacz także

Zobacz---> Zbąszyń mapa

Dopłaty do cen energii

Wideo

Dodaj ogłoszenie