Gmina Zbąszyń: Korzystanie z wodomierzy "ogrodowych". Po rocznej przerwie, ponownie można korzystać z wodomierzy ogrodowych

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
Po rocznej przerwie mieszkańcy gminy Zbąszyń mogą ponownie wnioskować o założenie wodomierza ogrodowego Pixabay
Gmina Zbąszuń: Korzystanie z wodomierzy "ogrodowych". Po rocznej przerwie, ponownie można korzystać z wodomierzy ogrodowych. W ubiegłym roku Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu, demontował wodomierze ogrodowe. Wówczas mieszkańcy wraz z wypowiedzeniem umowy dorozumianej o dostawę wody ogrodowej otrzymali również pisma informujące o przyczynach podjęcia decyzji dotyczącej demontażu wodomierzy.

GminaZbąszyń; Korzystanie z wodomierzy "ogrodowych". Po rocznej przerwie, ponownie można korzystać z wodomierzy ogrodowych

Mieszkańcy często dopytują się jak wygląda sytuacja w tym roku. O wyjaśnienie zwróciliśmy się do ZUK w Zbąszyniu.

Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu poinformował, że od dnia 1 kwietnia br. można składać wnioski o wodomierz ogrodowy. W tym celu należny złożyć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Topolowej 31a wniosek oraz podpisać aneks do umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Wodomierze ogrodowe powracają

- Druk wniosku oraz aneks do umowy jest dostępny w siedzibie Zakładu, w Urzędzie Miejskim oraz jest możliwość pobrania ze strony internetowej http://zuk.zbaszyn.pl/. Wypełniony wniosek oraz podpisany aneks do umowy (odpowiednio po dwa egzemplarze) należy wysłać pocztą tradycyjną bądź złożyć w siedzibie Zakładu.
Po otrzymaniu pisemnej zgody na montaż dodatkowego wodomierza właściciel nieruchomości na własny koszt zakupuje i montuje wodomierz a następnie zgłasza ten fakt do Zakładu celem jego odbioru i zaplombowania przez pracowników ZUK – informuje ZUK

Ponownie można korzystać z wodomierzy ogrodowych

Stosowny komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych http://zuk.zbaszyn.pl/ oraz na planszach Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej.

- Jednocześnie ZUK informuje, że w ubiegłym roku posiadano w bazie danych ponad 900 wodomierzy ogrodowych, z czego zdemontowano 324 wodomierze. Od dnia 1 kwietnia br. wpłynęło do ZUK ok. 240 wniosków o wodomierz ogrodowy, które są na bieżąco rozpatrywane a następnie po otrzymanym zgłoszeniu odbioru są sukcesywnie plombowane przez pracowników Zakładu.

Ponadto po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu gmina w pełni zabezpieczy potrzeby w tym zakresie. ZUK prosi o racjonalne korzystanie z deficytowych w skali całego kraju zasobów wody.

Gmina Zbąszyń: od 1 kwietnia 2020 roku nie będzie możliwy po...

Gmina Zbąszyń: Procedury wymiany wodomierzy głównych. Obowią...

GminaZbąszyń; Korzystanie z wodomierzy "ogrodowych". Po rocznej przerwie, ponownie można korzystać z wodomierzy ogrodowych


Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić?

Pisz do nas na: dorota.michalczak@polskapress.pl
lub zostaw nam wiadomość na facebooku

Wideo

Dodaj ogłoszenie