Dołącz do grona krwiodawców. Oddaj krew 11 października 2019

Redakcja
Klub HDK „Cenne Krople” w Zbąszyniu, zaprasza zdrowych mieszkańców miasta i gminy o liczny udział w akcji krwiodawstwa 11 października 2019 r. Punkt poboru krwi zlokalizowany będzie w Szkole Branżowej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia. Rejestracja dawców w godzinach 9-14.

Dołącz do grona krwiodawców

Krew mogą oddać wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat.
Przed zgłoszeniem się do punktu poboru krwi należy zjeść lekkie śniadanie, pić zwiększone ilości płynów (najlepiej czystej wody), zabrać z sobą dokument tożsamości. Na krwiodawców zawsze można liczyć, bo w chorobie potrzebna jest szczególna pomoc.

Z apelem zwracamy się w szczególności do ludzi młodych i tych, którzy cały czas wahają się z podjęciem decyzji o byciu krwiodawcą. Każdej osobie, która odda krew należy się dzień wolny od pracy, nauki, dlatego należy wziąć od lekarza badającego zaświadczenie dla pracodawcy. Oprócz tego krwiodawca otrzyma posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kalorii (8 tabliczek czekolady, sok). Pomoc drugiej osobie, oddawanie krwi jest dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.

Kto może zostać dawcą?
Honorowym dawcą krwi zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała bezinteresownie krew lub jej składniki. Kandydat do oddania krwi powinien mieć: ukończone 18 lat i nie przekroczone 65, masę ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników, dla dawców krwinek powyżej 70 kg, obywatelstwo polskie.

Ze sobą należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, wpisanym, aktualnym miejscem zameldowania (zamieszkania) i numerem PESEL. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa.

W dniu poprzedzającym oddanie krwi, krwiodawca powinien spożyć lekkostrawną kolację, a w dniu oddania krwi, być po lekkim, beztłuszczowym śniadaniu. Krew przetłuszczona nie nadaje się do celów leczniczych.

Krwiodawca przed oddaniem krwi zawsze, wypełnia kwestionariusz dawcy, przechodzi badanie laboratoryjne krwi, jest badany przez lekarza, w związku z pojawieniem się nowego wirusa grypy A/H1N1, składa stosowne, pisemne oświadczenie. Po oddaniu krwi przysługuje: tytuł i legitymacja Honorowy Dawca Krwi z wpisaną grupą krwi, którą wydaje jednostka publicznej służby krwi (można ją odebrać w kilka dni po oddaniu), ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal są to czekolady lub inne produkty żywnościowe, zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu oddania krwi, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, otrzymanie wyników badań krwi. Krew pełną - mężczyzna może oddać 6 razy, a kobieta 4 razy w roku. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi pełnej.

A co po oddaniu krwi?
Bezpośrednio po oddaniu krwi, wymagany jest co najmniej półgodzinny odpoczynek, zjedzenie lekkiego posiłku (kanapki, zupy, połowy czekolady) i wypicie ok. 0,5 l płynu niegazowanego. Zaleca się, aby zaraz po oddaniu krwi nie prowadzić pojazdów. Nie wolno w dniu oddania krwi pić alkoholu ani wód gazowanych. Osoby pracujące w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego i koncentracji (np. pilot, maszynista, kierowca, operator dźwigu, pracujący na wysokości) oraz osoby uprawiające sport wysiłkowy, mogą powrócić do zajęć, po 12-tu godzinach od oddania krwi. W czasie 24 godzin po oddaniu krwi należy unikać dźwigania ciężarów, wykonywania większych prac fizycznych i uprawiać sportu wyczynowego. Istnieje zagrożenie krwawienia do tkanek (pod skórę) z nakłutej żyły i powstania krwiaka.

Każda krew jest badana w kierunku nosicielstwa wirusów żółtaczki zakaźnej (WZW) typu B i C (HBs i HCV), wirusów HIV typu 1 i 2. Wykonuje się także test kiłowy. Krwiodawca może otrzymać wszystkie wyniki badań laboratoryjnych i wpis grupy krwi do właściwego dokumentu. Odbiera je wyłącznie osobiście. W wyjątkowych wypadkach można wydać wyniki osobie upoważnionej pisemnie. W przypadku dodatnich wyników badań wirusologicznych dawca jest powiadamiany listownie i zaproszony jest do placówki służby krwi w celu wykonania ponownych badań. Po potwierdzeniu wyników badań, dawca kierowany jest do dalszej diagnostyki i leczenia. Powiadamiana jest również właściwa placówka sanitarno-epidemiologiczna.

Czytaj także

Warszawa. Po raz szósty w Warszawskich Łazienkach Królewskich odbyły się "Dni Kawaleryjskie" czyli m.in. pokazy konne, musztry i uzbrojenia oraz zawody we władaniu białą bronią. Impreza organizowana była przez Szwadron Honorowy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. - Są to zawody z przedwojenną tradycją – poinformował przedstawiciel organizatora Emil Szerszeń.

Źródło:TVN24

Wideo

Dodaj ogłoszenie