5. Family Run 2020 już wkrótce - Zaproszenie i REGULAMIN

Dorota Michalczak
Dorota Michalczak
TKKF "Łabędź" Zbąszyń, Obłędna Plaża i Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zapraszają na 5. Family Run 2020 w niedzielę - 9 sierpnia 2020 r.

5. Family Run 2020

Biegi odbędą się w niedzielę, 9 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na plaży “Łazienki” w Zbąszyniu.

5. FAMILY RUN   - REGULAMIN

I. CEL IMPREZY: 
1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 
2. Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.
3. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
4. Budowanie więzi rodzinnych.
5. Promocja Gminy Zbąszyń.
 
II. ORGANIZATORZY: 
1. Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. 
2. Klub Biegacza TKKF „Łabędź”. 
  
III. TERMIN I MIEJSCE: 
Biegi  odbędą się 09.08.2020 r. (niedziela) o godz.17.00  na plaży „Łazienki” w Zbąszyniu. 

IV. UCZESTNICTWO: 
1. Prawo startu mają  dwuosobowe zespoły rodzinne (dziecko + rodzic) w następujących

kategoriach:

• Dziewczęta urodzone w roku 2016 i młodsze + rodzic

• Chłopcy urodzeni w roku 2016 i młodsi + rodzic

• Dziewczęta urodzone w latach 2014 – 2015 + rodzic

• Chłopcy urodzeni w latach 2014 – 2015 + rodzic

• Dziewczęta urodzone w latach 2012 – 2013 + rodzic

• Chłopcy urodzeni w latach 2012– 2013 + rodzic

• Dziewczęta urodzone w latach 2010– 2011 + rodzic

• Chłopcy urodzeni w latach 2010– 2011 + rodzic

• Dziewczęta urodzone w latach 2007– 2009 + rodzic

• Chłopcy urodzeni w latach 2007 – 2009 + rodzic

• Bieg małżeństw

• Bieg wczasowicza dowolne 2 osoby

2. Biegi prowadzone będą w formie sztafety na następujących dystansach:

• Dziewczęta urodzone w roku 2016 i młodsze ok. 100 m + rodzic ok. 800 m

• Chłopcy urodzeni w roku 2016 i młodsi ok. 100 m + rodzic ok. 800 m

• Dziewczęta urodzone w latach 2014 – 2015 ok. 200 m + rodzic ok. 800 m

• Chłopcy urodzeni w latach 2014– 2015 ok. 200 m + rodzic ok. 800 m

• Dziewczęta urodzone w latach 2012 – 2013 ok. 200 m + rodzic ok. 800 m

• Chłopcy urodzeni w latach 2012 – 2013 ok. 200 m + rodzic ok. 800 m

• Dziewczęta urodzone w latach 2010 – 2011 ok. 300 m + rodzic ok. 800 m

• Chłopcy urodzeni w latach 2010 – 2011 ok. 300 m + rodzic ok. 800 m

• Dziewczęta urodzone w latach 2007 – 2009 ok. 300 m + rodzic ok. 800 m

• Chłopcy urodzeni w latach 2007 – 2009 ok. 300 m + rodzic ok. 800 m

• Bieg małżeństw ok. 500 m + ok. 800 m (dowolny wybór kto pierwszy startuje)

• Bieg wczasowicza dowolne 2 osoby ok.500 m + ok. 800 m

V. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia w dniu zawodów w godzinach 15.00 - 16.30.

VI . NAGRODY: 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą sztafetę  otrzymują pamiątkowy medal. 
2. We wszystkich kategoriach rodziny, które  zajmą I, II, III miejsce otrzymują  medale.

VII. SPRAWY RÓŻNE
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 w czasie trwania imprezy. 
3. Każda rodzina  podpisuje deklarację  o braku przeciwwskazań lekarskich 
do brania udziału w biegach  oraz o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
5. Uczestnik zawodów Fumily Run lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza,że zapoznał/a się z treścią regulaminu Fumily Run oraz oświadcza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - danych osobowych dla celów organizacyjnych realizowanych przez ZCSTiR zadań statutowych tj. organizowania imprez sportowych – Fumily Run. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Administratora Danych Osobowych, w postaci upubliczniania wizerunku na tablicach informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie.

Zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm) Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza ich dane osobowe w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyń w celu organizacji i przeprowadzenia w celach organizacyjnych realizowanych zadań statutowych. Uczestnik zawodów lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadcza, iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Aktywna Plaża. Family Run - Biegowe mini sztafety dla rodzin...

Aktywna plaża - 3. edycja biegu Family Run [Zdjęcia]

Aktywna Plaża – Family Run

Tokio Raport - rozmowa z Lucyną Kornobys

Wideo

Dodaj ogłoszenie