Wymiar sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości Akcja specjalna KKW Zjednoczona Lewica

(© Materiały prasowe)

Przed nami wybory parlamentarne. Zapoznajcie się z założeniami programowymi Zjednoczonej Lewicy, dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości.

Program Zjednoczonej Lewicy:

Wymiar sprawiedliwości działa sprawnie tylko wówczas, gdy wszystkie strony są równe. Gdy każdy – niezależnie od majątku – może korzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika. Gdy każdy – niezależnie od miejsca zamieszkania – ma dostęp do sądu, który znajduje się w najbliższej okolicy. W demokratycznym państwie sprawiedliwość jest dla wszystkich, nie tylko dla bogatych.

Stworzenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Proponujemy oparcie systemu bezpłatnej pomocy prawnej na systemie przetargów, w których mogłyby startować kancelarie prawne, a także organizacje pozarządowe i uniwersyteckie poradnie prawne.

KLIKNIJ W LINK, ŻEBY PRZEJŚĆ DO SERWISU ZJEDNOCZONA LEWICAPrzeniesienie spraw rozwodowych do sądów rejonowych. Ułatwienie dostępu do sądu dla osób z mniejszych miejscowości.

Przywrócenie wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych. Przez osiem lat rządów koalicji PO-PSL trwała stopniowa likwidacja wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądy pracy padły również ofiarą likwidacji kilkudziesięciu sądów rejonowych przez ministra Gowina. Reforma została cofnięta, jednak w wielu miastach nie przywrócono wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. Dostęp do sądów pracy blisko miejsca zamieszkania jest gwarancją skutecznego egzekwowania praw pracowniczych.

Zawód sędziego koroną zawodów prawniczych. Możliwość objęcia funkcji sędziego po pięciu latach wykonywania innych zawodów prawniczych. Zasilenie stanu sędziowskiego przez osoby z praktycznym doświadczeniem prawniczym.

Skrócenie czasu postępowań sądowych. Będzie to możliwe dzięki uproszczeniu sposobu sporządzania uzasadnień wyroków, reformie systemu biegłych sądowych i wprowadzeniu zasady, że sędziowie mogą prowadzić odpłatne szkolenia tylko wtedy, gdy wyznaczają terminy rozpraw w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące.

Rozwiązanie problemu biegłych sądowych. Nowa ustawa powinna zapewnić: skrócenie czasu oczekiwania na opinie biegłego, poszerzenie listy biegłych, stworzenie jasnych kryteriów uzyskania statusu biegłego oraz systemu kontroli nad pracą biegłych.

Dokończenie procesu informatyzacji sądów i prokuratur. Ułatwi to koordynację wyznaczania terminów rozpraw i zmniejszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie procesów.

Urealnienie stawek za pomoc prawną z urzędu. Dzisiaj prawnicy prowadzący sprawy z urzędu dostają od państwa zapłatę nieadekwatną wobec wkładu pracy.

Nowa ustawa o prokuraturze. Zwiększenie niezależności poszczególnych prokuratorów, zmniejszenie liczby prokuratorów funkcyjnych. Zmiana zasad oceniania prokuratorów. Zwiększenie funkcji kontrolnej Sejmu w kwestii wykonywania polityki karnej.

Zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw już po zakończeniu procesu. Dzisiaj – szczególnie osoby pełnoletnie – są pozostawione samym sobie.

Zapewnienie skutecznej egzekucji prawa. Brak systemu egzekucji prawa widoczny jest np. w odniesieniu do ojców, którzy nie mogą wyegzekwować od swoich dawnych partnerek zasad widzenia z dzieckiem, które określono w orzeczeniu sądu.

Rozważenie przywrócenia tzw. wydziałów grodzkich w sądach rejonowych. Łączenie w ramach jednego wydziału spraw drobnych i poważnych przestępstw nie sprzyja szybkości postępowania i powoduje, że doświadczeni sędziowie otrzymują – według kolejności wpływu – sprawy bagatelne.

Cały program znajdziecie na stronie Zjednoczonej Lewicy.

Zobaczcie spot Zjednoczonej Lewicy