Zjednoczona Lewica zapowiada zmiany Zjednoczona Lewica zapowiada zmiany Akcja specjalna KKW Zjednoczona Lewica

(© Materiały prasowe)

Przed nami wybory parlamentarne. Zapoznajcie się z programem Zjednoczonej Lewicy, dotyczącym praw zwierząt.

Każda istota żywa ma prawo do ochrony, a stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa.

Rygorystyczne przestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie ochrony zwierząt.

Ochrona zwierząt eksperymentalnych przed zbędnym bólem, cierpieniem, stresem. Wprowadzenie całkowitego zakazu eksperymentowania na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych. Ograniczenie wykorzystywania zwierząt bezdomnych, dzikich i naczelnych do sytuacji wyjątkowych, wymagających dodatkowego uzasadnienia naukowego. Wprowadzenie wymogu znieczulania zwierząt w przypadku tzw. procedur uproszczonych
– w procedurze uproszczonej można testować na zwierzętach np. chemikalia, sprzęt medyczny, leki.

KLIKNIJ W LINK, ŻEBY PRZEJŚĆ DO SERWISU ZJEDNOCZONA LEWICA
Dostosowanie standardów hodowli zwierząt na fermach do standardów europejskich przy uwzględnieniu niezbędnych warunków życiowych(powierzchnia życiowa, dostęp do wody pitnej).

Wspieranie ekologicznych i humanitarnych hodowli zwierząt. Monitorowanie hodowli przemysłowych pod kątem dobrostanu zwierząt. Zakaz szczególnie niehumanitarnych metod uśmiercania zwierząt, np. bez ogłuszania.

Wprowadzenie obowiązku czipowania i zewnętrznego oznakowania zwierząt domowych (psów i kotów) oraz obowiązku kastracji zwierząt niehodowanych.

Zapobieganie patologiom w schroniskach dla zwierząt. Natychmiastowe odbieranie licencji schroniskom, którym udowodniono nieprawidłowe wywiązywanie się ze swojej funkcji.

Ustawowa ochrona dzieci przed obserwowaniem cierpienia zwierząt podczas polowań.

Cały program znajdziecie na stronie Zjednoczonej Lewicy.

Zobaczcie spot Zjednoczonej Lewicy