Zjednoczona Lewica Zjednoczona Lewica Akcja specjalna KKW Zjednoczona Lewica

(© mat.prasowe)

Przed nami wybory parlamentarne. W specjalnym serwisie przedwyborczym prezentujemy programy poszczególnych partii politycznych. Zapoznajcie się z założeniami polityki gospodarczej Zjednoczonej Lewicy.

Polityka gospodarcza powinna realizować cztery priorytety: dynamiczny wzrost gospodarczy, możliwie pełne zatrudnienie, aktywna rola państwa, gospodarka oparta na wiedzy. Priorytety te powinny być realizowane przez:

Przyjęcie czytelnych, strategicznych priorytetów polityki gospodarczej w perspektywie 10-letniej. Podporządkowanie polityki wsparcia budżetowego i pochodzącego ze środków UE tym priorytetom (energetyka – z priorytetem dla odnawialnych źródeł energii, informatyka, biotechnologie, przemysł maszynowy i elektromaszynowy

KLIKNIJ W LINK, ŻEBY PRZEJŚĆ DO SERWISU ZJEDNOCZONA LEWICAWprowadzenie zasady podstawowej spójności polityki: gospodarczej, fiskalnej, naukowej, zagranicznej i edukacyjnej państwa.

Reforma centrum zarządzania gospodarką. Zmiana roli ministra gospodarki, utworzenie ministerstwa energetyki, utworzenie jednej agencji odpowiedzialnej za promocję inwestycji, rozwój przemysłu i promocję gospodarczą za granicą.

Reindustrializacja realizowana dzięki utworzeniu trzech okręgów przemysłowych. Rozwój okręgów oparty o ulgi inwestycyjne, srodki z Unii Europejskiej, aktywną rolę państwa w budowie infrastruktury.

Budowa infrastruktury drogowej, kolejowej i telekomunikacyjnej jako forma wsparcia państwa dla gospodarczego rozwoju regionalnego.

Przeniesienie ciężaru kontroli z małych i średnich przedsiębiorstw na korporacje uchylające się od płacenia podatków w Polsce.

Wprowadzenie Polski do pierwszej dziesiątki rankingu „Doing Business” Banku Światowego dzięki następującym zmianom:

- skrócenie listy czynności przy zakładaniu spółki do jednej;
- wszystkie czynności administracyjne i sprawozdawcze spółki w pełni zautomatyzowane i dostępne przez internet;
- dla mikroprzedsiębiorców (do poziomu obrotów 100 tys. zł rocznie) ograniczenie sprawozdawczości firmy do jednostronicowego oświadczenia;
- utworzenie kategorii „spółki rodzinnej” upraszczającego zasady zatrudniania i rozliczeń w spółkach zakładanych przez rodziny;
- uproszczenie procesów inwestycyjnych, standaryzacja wymogów, uproszczenie procedur patentowych.

Budowa profesjonalnego wsparcia eksportu i ekspansji gospodarczej:
- budowa instytucji finansowania i ubezpieczania handlu międzynarodowego (na wzór niemieckiej firmy Hermes);
- utworzenie oddziałów Banku Gospodarstwa Krajowego w kluczowych dla rozwoju gospodarczego krajach;
- budowa profesjonalnej służby dyplomacji gospodarczej;
- podporządkowanie wsparcia eksportu priorytetom rozwoju gospodarczego.

Zwiększenie dochodów obywateli przez mechanizm premii obywatelskiej. Każdy obywatel powinien otrzymać część wypracowanego w danym roku wzrostu PKB. W roku 2014 byłoby to 500 zł na osobę.

Cały program znajdziecie na stronie Zjednoczonej Lewicy.


Zobaczcie spot Zjednoczonej Lewicy