Zjednoczona Lewica chce Polski 3.0 Zjednoczona Lewica chce Polski 3.0 Akcja specjalna KKW Zjednoczona Lewica

(© Materiały prasowe)

Przed nami wybory parlamentarne. Zapoznajcie się z programem Zjednoczonej Lewicy.

Program Zjednoczonej Lewicy:

Chcemy Polski rozwijającej się w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku.

Ochrona publicznego charakteru Lasów Państwowych oraz jasne określenie sposobu działania tej instytucji. Rozdzielenie funkcji produkcyjnej od edukacyjnej i ochrony przyrody w Lasach Państwowych.

KLIKNIJ W LINK, ŻEBY PRZEJŚĆ DO SERWISU ZJEDNOCZONA LEWICAWsparcie dla odnawialnych źródeł energii, energetyki prosumenckiej oraz efektywności energetycznej. Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie, przez co Polki i Polacy częściej zapadają na choroby płuc i serca oraz choroby nowotworowe.

Zakaz szczelinowania hydraulicznego. Paliwa kopalne powinny być wydobywane przy pomocy metod, które nie niszczą środowiska naturalnego. Szczelinowanie hydrauliczne wiąże się ze zużyciem i nieodwracalnym zanieczyszczeniem ogromnych ilości wody, której zasoby w Polsce są ograniczone, i jako takie jest jedną z metod najbardziej szkodliwych dla środowiska.

Obowiązek stosowania klauzul proekologicznych w zamówieniach publicznych. Publiczne pieniądze nie powinny być wydawane na działania i inwestycje, które szkodzą środowisku.

Zmiana roli Ministerstwa Środowiska,które obecnie zajmuje się sprawami gospodarczymi i udostępnianiem zasobów przyrody. Tymczasem zadaniem tego resortu powinna być ochrona przyrody, czyli siedlisk fauny i flory w kraju oraz na Bałtyku, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w którym żyją ludzie, w tym zwłaszcza działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Uczynienie z Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska prawdziwej straży ekologicznej, pracującej całą dobę i wyposażonej w narzędzia kontroli podmiotów zatruwających środowisko (np. palących śmieci w piecach, niestosujacych w pojazdach katalizatorów, wyrzucających nielegalnie odpady, etc.).

Przywrócenie przepisu o opiniowaniu przez gminy tworzenia nowych parków narodowych, połączone ze zwiększonymi proporcjonalnie subwencjami dla gmin z tytułu powołania nowego parku (tak aby tworzenie nowych parków narodowych było dla gmin neutralne budżetowo).

Przywrócenie właściwej roli planowaniam przestrzennego i urbanistyki. Zadania te powinny zostać przeniesione do Ministerstwa Środowiska wraz z powołaniem sekretarza stanu odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne zgodne z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie ogólnopolskiego programu poprawy jakości powietrza, w szczególności walki z „niską emisją” u źródeł.

Działania te powinny obejmować:
- odpowiednie normy emisyjne dla kotłów w gospodarstwach domowych;
- określenie jakości paliw, które mogą być stosowane w gospodarstwach domowych;
- mechanizmy eliminowania nielegalnego spalania odpadów w piecach.

Wprowadzenie zasad ochrony przeciwpowodziowej, uwzględniających naturalną retencję i renaturyzację rzek i cieków. Należy wprowadzić prawny zakaz zabudowy terenów zalewowych.

Publiczne wsparcie dla gmin dążących do samowystarczalności energetycznej z wykorzystaniem efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Samowystarczalność energetyczna gmin to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa, walkę z ubóstwem energetycznym i rozwój demokracji energetycznej, tj. odzyskanie przez obywateli i obywatelki kontroli nad produkcją
oraz dystrybucją energii.

Zwiększenie nakładów finansowych na termomodernizację budynków.

Wprowadzenie zasady, że co najmniej 20% żywności podawanej w publicznych stołówkach powinno pochodzić z upraw ekologicznych. Jest to sposób na poprawę stanu zdrowia osób korzystających z tych stołówek, a także jeden ze sposobów wsparcia rozwoju rolnictwa ekologicznego, które jest szansą dla małych rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce.

Podtrzymanie sprzeciwu wobec upraw GMO.

Przyjęcie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Cały program znajdziecie na stronie Zjednoczonej Lewicy.

Zobaczcie spot Zjednoczonej Lewicy