Zjednoczona Lewica zapowiada zmiany Zjednoczona Lewica zapowiada zmiany Akcja specjalna KKW Zjednoczona Lewica

(© Materiały prasowe)

Przed nami wybory parlamentarne. Zapoznajcie się z programem Zjednoczonej Lewicy, dotyczącym bezpieczeństwa prawa i obywatela.

Program Zjednoczonej Lewicy:

Bezpieczeństwo państwa ma charakter wielowymiarowy. Nie może być ono utożsamiane tylko z bezpieczeństwem militarnym. Państwo musi bowiem gwarantować obywatelom przede wszystkim bezpieczeństwo osobiste i chronić ich przed ingerencją zarówno ze strony innych jednostek, jak i nieuzasadnionymi działaniami władz publicznych. Polska nie może być krajem, w którym rządzą niekontrolowane przez nikogo służby specjalne! Bezpieczeństwo to także pewność i stabilność w dostępie do podstawowych, strategicznych usług, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie życia społecznego i gospodarczego (energia, transport). Jego zapewnienie to również obowiązek państwa.

KLIKNIJ W LINK, ŻEBY PRZEJŚĆ DO SERWISU ZJEDNOCZONA LEWICAWsparcie dla ponadpartyjnego konsensusu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Komisariat policji w każdej gminie jako element prewencji i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Podniesienie wynagrodzeń funkcjonariuszy. Coroczna waloryzacja wynagrodzeń we wszystkich służbach mundurowych co najmniej o wskaźnik inflacji. W Policji wprowadzenie stałego dodatku za służbę w weekendy i święta oraz odpłatności za udział w zabezpieczeniu imprez o podwyższonym ryzyku.

Realna sądowa kontrola nad stosowaniem kontroli operacyjnej przez służby specjalne i inne uprawnione do tego podmioty. W sądach okręgowych należy powołać specjalne komórki organizacyjne z pełnymi uprawnieniami do kontroli działań operacyjnych. Należy wprowadzić jednoosobową odpowiedzialność karną funkcjonariusza służb przechowującego materiał zebrany podczas inwigilacji, który nie został wykorzystany przed sądem.

Rzeczywista kontrola nad służbami specjalnymi. Proponujemy wyposażenie sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych w uprawnienia śledcze oraz prawo opiniowania środków budżetowych na zadania wynikające z art. 5 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Utworzenie jednego urzędu realizującego zakupy i zaopatrzenie na potrzeby wszystkich służb mundurowych. Model ten jest stosowany w wielu państwach Europy Zachodniej. Rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia oszczędności przy zakupie sprzętu dla służb mundurowych.

Rozwój sojuszniczej współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz przyjazne partnerstwo z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Wzmacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w tym w wymiarze energetycznym oraz finansowym.

Modernizacja i rozwój Sił Zbrojnych w celu zwiększenia potencjału obronnego z udziałem krajowych zakładów zbrojeniowych, uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Przyjęcie zasady, że co najmniej 50% wydatków z budżetu obronnego, które przeznacza się na zakupy i modernizację infrastruktury, trafia do polskich firm.

Wzmocnienie kompleksu przemysłowego wytwarzającego na potrzeby wojska i pozostałych służb mundurowych.

Przygotowanie państwa do ochrony przed cyberatakami. Wiele państw (USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Izrael, Arabia Saudyjska) stworzyło specjalne wojskowe struktury do ochrony państwa przed cyberatakami. Również Polska musi zabezpieczyć sprawne i bezpieczne funkcjonowanie dostaw energii, wody, zaopatrzenia i komunikacji.

Cały program znajdziecie na stronie Zjednoczonej Lewicy.

Zobaczcie spot Zjednoczonej Lewicy