(© Bruno Fidrych/POLSKA)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Wystarczy jedna decyzja, by część Twojego podatku trafiła do potrzebujących pomocy. Podobnie jak w roku ubiegłym, dokładnie jeden procent możesz przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. To bardzo proste, wymaga niewiele wysiłku, a daje innym nadzieję na lepszy los.

Jeśli więc jeszcze nie wiesz, z kim podzielić się pieniędzmi, ułatwimy Ci podjęcie decyzji.

Organizacja pożytku publicznego - co to takiego

Jest to instytucja, która cały swój dochód przeznacza np. na pomoc potrzebującym, osobom niepełnosprawnym, na ochronę czy promocję zdrowia. Opp wspiera naukę, edukację, wychowanie, kulturę, sztukę, religię, ekologię, ochronę zwierząt. Wspomaga rozwój lokalny, sport, turystykę. Pomaga też bezrobotnym, dba o sprawy pracownicze, prawa człowieka, podtrzymuje tradycje narodowe, działa na rzecz mniejszości narodowych, chroni prawa kobiet, pomaga ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i wojen. Wspomaga też rozwój gospodarczy czy działa na rzecz integracji europejskiej.

Dlaczego warto pomóc

• Ponieważ wspierasz inicjatywę społeczną, która jest Ci bliska.
• Masz kontrolę nad tym, na co wydane będą Twoje pieniądze - opp mają obowiązek opublikować wyniki finansowe i raport merytoryczny do wiadomości publicznej.
• Ponieważ dajesz szansę na prowadzenie projektów, które bez Twojej pomocy nie są możliwe do realizacji.
• Ponieważ robisz to dobrowolnie, z własnej przez nikogo nie przymuszonej woli.

Twoja decyzja

O przeznaczeniu wpłaty decydujesz sam. Oznacza to, że musisz dokonać jej indywidualnie, nie może tego uczynić za Ciebie urząd skarbowy.

Są warunki

Wpłata musi być dokonana tylko na rzecz organizacji działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, tzn. status organizacji pożytku publicznego musi być oficjalnie potwierdzony w sposób przewidziany w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podsumowując, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy organizacja ma oficjalnie potwierdzony status organizacji pożytku publicznego!

Wybierz i sprawdź

Zbadaj, czym się dana organizacja się zajmuje i kiedy rozpoczęła swoją działalność. Zapoznaj się z efektami jej działalności - może miała jakieś wpadki? Możesz też się dowiedzieć, ile pieniędzy otrzymała w ubiegłym roku i na co je przeznaczyła.

Jest lista

Organizacje, które rzeczywiście posiadają status pożytku publicznego wymienione są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - http://opp.ms.gov.pl. .Danymi na ten temat dysponują także terenowe wydziały KRS w sądach rejonowych na terenie całego kraju. W KRS nie znajdziesz jednak adresu czy numeru konta danej organizacji - nie mówiąc już o zakresie jej działalności. Informacje te, konieczne do dokonania wpłaty, możesz uzyskać od samych organizacji, z ich stron internetowych lub z ogólnodostępnych w Internecie baz danych, np. http://pozytek.ngo.pl.
O szczegóły pytaj także pod adresem mailowym info@ngo.pl lub zadzwoń pod numer infolinii
0 801 646 719.

Komu nie można przekazać

Nie możesz pomniejszyć swojego podatku o wpłaty na rzecz organizacji, które zajmują się wytwarzaniem:
• wyrobów przemysłu elektronicznego
• paliwowego
• tytoniowego
• spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.
• wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu nimi.

W jakim terminie

Pamiętaj, że pomniejszeniu podlegają wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonane od 1 maja roku, którego dotyczy zeznanie podatkowe - czyli 2009 - do dnia jego złożenia, ale nie później niż do upływu terminu składania zeznań za dany rok, czyli do 2 maja 2010 r.

Musisz wiedzieć!

• Wpłaty musisz dokonać przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego, wyłącznie na rachunek bankowy wybranej wcześniej organizacji pożytku publicznego.
• Na dowodzie wpłaty, której dokonasz musi być podane - Twoje imię i nazwisko, adres, kwota wpłaty oraz nazwa organizacji pożytku publicznego, którą wspierasz.
• Kwota pomniejszenia podatku nie może przekroczyć wartości kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 proc. podatku należnego, wykazanego w zeznaniu.
• Zmniejszenia możesz dokonać tylko w zeznaniu rocznym. Jeśli więc chcesz skorzystać z tego uprawnienia, nie możesz poprzestać na rocznym rozliczeniu podatku dochodowego, dokonanym przez płatnika (zakład pracy, ZUS, KRUS). W takiej sytuacji sam musisz złożyć zeznanie.
• Jeśli składasz dwa zeznania - obejmujące dochód opodatkowany według skali podatkowej oraz przychody ewidencjonowane, możesz pomniejszyć o 1 proc. podatek wykazany zarówno w jednym, jak i w drugim zeznaniu, pod warunkiem, że dokonasz obu wpłat.
• Nie możesz zmniejszyć podatku o 1 proc., jeżeli kwotę dokonanej w 2009 roku wpłaty uprzednio odliczyłeś od dochodu przed opodatkowaniem, jako darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, bądź innych podmiotów uprawnionych do otrzymania takiej darowizny.

Jak to zrobić - krok po kroku

1. Znajdź konkretną organizację posiadającą status pożytku publicznego.
2. Oblicz należny za dany rok podatek.
3. Oblicz jeden procent tego podatku.
4. Wpłać pieniądze na rachunek bankowy organizacji. Jako tytuł wpłaty podaj: „wpłata 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”.
5. Wypełniając zeznanie wpisz w dziale „Obliczenie zobowiązania podatkowego” - w rubryce "Kwota 1 proc. zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (w PIT-36 jest to pozycja 179, a w PIT-37 pozycja 111) - kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niż 1 proc. podatku należnego, czyli kwotę z pozycji 178 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.
6. Wypełniony formularz PIT złóż osobiście lub wyślij do urzędu skarbowego. Do formularza nie musisz dołączać dokumentów dotyczących wpłaty. Zachowaj je jednak do ewentualnej kontroli podatkowej! Trzymaj je w domu przez pięć lat, licząc od końca roku, którego dotyczą.
7. Jeśli z całości Twojego zeznania podatkowego wynikła nadpłata, fiskus zwróci Ci odliczony 1 proc. W przypadku niedopłaty, przekazanie 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego skutkuje obniżeniem Twoich zobowiązań wobec fiskusa - właśnie o ten 1 proc.

Wiadomości

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

kasia (gość)

Od wielu lat polscy szybownicy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. W międzynarodowym rankingu pilotów szybowcowych czołowe miejsca zajmują nasi rodacy - Sebastian Kawa i Janusz Centka. Nasi juniorzy podążają śladami starszych kolegów i wielu z nich już dziś udaje się z powodzeniem konkurować z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami.
Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe organizuje akcję zbiórki 1 procenta podatku na Szybowcową Kadrę Juniorów!

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZYBOWCOWE
- Numer KRS:
0000251919

Więcej na temat: