Odchodzisz z pracy? Sprawdź, jakie masz prawa! Odchodzisz z pracy? Sprawdź, jakie masz prawa!

Odchodzisz z pracy? Sprawdź, jakie masz prawa! (© 123RF)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od stażu pracy osiągniętego u ostatniego pracodawcy oraz od rodzaju umowy o pracę, jaka wiąże pracownika i pracodawcę.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek normalnego wykonywania obowiązków pracowniczych, zaś pracodawca musi wypłacać normalne wynagrodzenie.

Zobacz też: Odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę – jak to wygląda?

Oto długość okresów wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów:

Umowa o pracę na czas nieokreślony
W przypadku osób zatrudnionych w firmie krócej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, dla osób, które były zatrudnione od 6 miesięcy do 3 lat – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnionych co najmniej przez 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Umowa o pracę na czas określony
Dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy – w takiej sytuacji okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Umowa na okres próbny
Jeśli trwa 2 tygodnie lub krócej – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, w przypadku umowy trwającej dłużej niż 2 tygodnie, ale krócej niż 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi tydzień, natomiast jeśli umowa trwa 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Umowa na zastępstwo
Niezależnie od długości jej trwania – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni.

Umowa na pracę tymczasową
Jeśli zawarto ją na 2 tygodnie lub krócej – okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, przy umowie trwającej dłużej niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia wynosi tydzień. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeśli jednej lub drugiej stronie na tym zależy, powinny one porozumieć się w tej sprawie.

Czytaj też: Stres w pracy odczuwa ponad połowa Polaków

Osobom, którym umowa rozwiązuje się co najmniej za dwutygodniowym wypowiedzeniem, przysługują dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Pracownik ma prawo do:

2 dni wolnych – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, lub 3 dni wolnych – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Z dni wolnych mogą skorzystać tylko te osoby, których umowa została wypowiedziana przez pracodawcę. Nie dotyczy to więc pracowników odchodzących z własnej inicjatywy lub za porozumieniem stron.

Za wolne dni na poszukiwanie pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Odchodzący pracownik nie ma jednak obowiązku wykorzystania przysługujących dni na szukanie pracy. Jeśli nie wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o ich udzielenie, nie wykorzysta ich.

Odchodząc z pracy, należy pamiętać o wyegzekwowaniu od pracodawcy świadectwa pracy. Musi on wydać świadectwo niezwłocznie i nie może uzależniać tego od rozliczenia się pracownika np. z odzieży roboczej lub pobranych zaliczek.

Świadectwo jest dokumentem, który będziemy musieli przedstawić w firmach, w których będziemy pracowali w przyszłości. Jest ono też podstawą do ustalenia niektórych uprawnień pracowniczych (np. dni przysługującego urlopu). Dlatego też tak istotne jest odebranie świadectwa, ale też dopilnowanie, by nie zawierało ono błędów. Jeśli pracodawca poda w świadectwie niepełne lub nieprawdziwe informacje, należy żądać sprostowania jego treści. Na wystąpienie do szefa o sprostowanie mamy 7 dni od otrzymania świadectwa. Jeżeli pracodawca odmówi, w ciągu 7 dni można wystąpić o sprostowanie do sądu pracy

Praca

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!