LGD Puszcza Notecka konsultowała Lokalną Strategię Rozwoju postanowiła zasięgnąć opinii mieszkańców. 30 września zakończyły się konsultacje na terenie powiatu międzychodzkiego.

LGD Puszcza Notecka w okresie od stycznia br. przeprowadziła 20 spotkań z mieszkańcami obszaru , z czego 8 spotkań “obowiązkowych “ wynikało z umowy na dofinansowanie okresu przejściowego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki temu mieszkańcy powiatu międzychodzkiego mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem LGD Puszcza Notecka, ale także zabrać głos co do dalszej wizji rozwoju. Ostatnie spotkanie odbyło się 30 września w gminie Sieraków.

- Znalazło zainteresowanie szczególnie pośród przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców, co może mieć też swoje przełożenie na aktywność w pozyskiwaniu środków w nowej perspektywie. Osoby reprezentujące sektor społeczny wykazywały bowiem duże zainteresowanie tematyką, w szczególności projektami grantowymi i mechanizmami związanymi z ich pozyskiwaniem. Za szczególną zachętę uznano fakt, iż dla projektów grantowych przewidziane będą zaliczki, zaś umowy podpisane będą w siedzibie Lokalnej Grupy Działania. W kwestii rozwoju przedsiębiorczości zebrane zostały opinie mieszkańców gmin, szczególne uznanie zyskał projekt dofinansowania przedsięwzięć związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Przychylnie uczestnicy spotkania wypowiedzieli się, co do budowania marki lokalnej naszego obszaru. Działania w zakresie kultury, aktywizacji lokalnej społeczności oraz podnoszenie kompetencji mieszkańców są niewątpliwe dużym atutem LGD. W kontekście mocnych stron – bez wątpienia uczestnicy wskazali wysoko rozwinięte rolnictwo oraz czyste powietrze (na terenie znajdują się Obszary – Natura 2000), zaś jako słabe wskazano – komunikację, lokalizację oraz utrudniony dostęp do bazy kulturowo-turystycznej. Z drugiej strony jednak – lokalizacja uznana została także jako potencjał do rozwoju . Uczestnicy jako kierunki rozwoju zgodnie wskazali –przedsiębiorczość, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz ekologię, dziedzictwo kulturowe. Bardzo interesująca okazała się część dyskusyjna, bowiem przybyli na spotkanie wyrazili swoją opinię na temat rynku pracy, w tym wynagrodzeń. Przyszła perspektywa stwarza szanse dla młodych ludzi bowiem mogą zdobywać doświadczenie – będąc już na studiach, a nawet wcześniej – jako wolontariusze przy organizacji różnych przedsięwzięć na rzecz społeczności, że rynek pracy otwarty jest na ludzi młodych – ale ambitnych, znających języki obce, ale także dla fachowców - mówi Irena Wojciechowska z LGD Puszcza Notecka.

Dodaje, że wsparcie jakie planowane jest dla przedsiębiorcy ( do 25 tys. zł) bez konieczności tworzenia miejsca pracy spotkało się z dużym zainteresowaniem, a w przyszłej perspektywie LEADER 50% puli środków na wdrażanie projektów dedykowane jest przedsiębiorczości.

Podczas spotkań określono obszary problemowe, charakterystyczne dla całego obszaru oraz propozycję działań, mogących wpłynąć na ich rozwiązanie, czy też niwelowanie ich negatywnych skutków.
- Duże zainteresowanie spotkaniami jest budujące, tylko bowiem te problemy i potrzeby, które zostaną wyartykułowane przez mieszkańców, przedstawicieli NGO i gmin członkowskich oraz przedsiębiorców – mogą znaleźć swe odzwierciedlenie w strategii w postaci diagnozy obszaru, a następnie mogących uzyskać dofinansowanie projektów. Tylko poprzez aktywne uczestnictwo oraz włączenie się w proces budowania strategii nasza społeczność będzie miała realny wpływ na kreowanie zmian z udziałem środków Leader - mówi Irena Wojciechowska.

Zobacz także:
>> LGD Puszcza Notecka konsultuje


LGD Puszcza Notecka zdecydowała się na kolejne spotkania. 9.10.br o godz. 19,30 spotykamy się w Obrzycku a już 15 października br. o 19,30 na zaproszenie Pana Napierały- Starszego Cechu Rzemiosł z Międzychodu spotka się z członkami Cechu.


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (4)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

on (gość)

Dlaczego wszędzie PeeSLowcy się wpychają, ciekawe co by robili jak nie było kasy do rozdawania na wsi.

janek (gość)

irena może być, gorzej że pracuje dla trzęsącego zbigniewa, nic z tego dobrego nie będzie !

on (gość)

Ze nie wstyd irence najpierw lesniewska a teraz napoleon . Jak tak można sie zachowywac i jeszce miec aspiracje na mandat poselski . Trzeba mieć kręgosłup a nie układać sie z byle kim.