Fundusze europejskie Fundusze europejskie

Inwestycje drogowe mogą obejmować także infrastrukturę towarzyszącą, taką jak chodniki, oświetlenie, ekrany dźwiękochłonne (© Paweł Miecznik)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Fundusze europejskie. Inwestycje w drogi wojewódzkie mogą obejmować także infrastrukturę im towarzyszącą. Kupiony z wykorzystaniem dotacji sprzęt do ratownictwa musi wpisywać się w system.

Od czwartku 5 listopada można przygotowywać wnioski w dwóch kolejnych konkursach na dotacje z Unii Europejskiej. Pieniądze, które są do rozdysponowania, będą dzielone w ramach dwóch działań: 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie będące w zarządzie samorządu województwa wielkopolskiego) oraz 4.1.5: Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W obu konkursach łącznie do podziału jest 436 milionów złotych.

- Te konkursy różnią się od ogłaszanych wcześniej tym, że są skierowane do określonych beneficjentów - wyjaśnia Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Nie zmienia to jednak faktu, że w obu przypadkach projekty konkursowe muszą spełniać określone wymagania.

Fundusze eurpejskie - drogi w ramach systemu

W pierwszym z konkursów dotyczącym powiązań drogowych województwa jedynym beneficjentem będzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wielkopolski.

Będzie on mógł złożyć wnioski na projekty, które łącznie zostaną dofinansowane kwotą 420 milionów złotych.

Za te pieniądze będzie można wyremontować i zmodernizować nie tylko drogi jako takie, ale też towarzyszące im obiekty, takie jak mosty czy wiadukty. Dotacja może być także przeznaczona na wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, montaż ekranów dźwiękochłonnych, sygnalizacji świetlnej itp.

- Projekt nie może dotyczyć wyłącznie infrastruktury dodatkowej - podkreśla Hubert Zobel. - Ponadto ciąg drogi, którego dotyczy, musi być dłuższy niż 500 metrów.

Równie ważne są przewidywane efekty planowanego przedsięwzięcia. Na dofinansowanie mają szansę te projekty, które pozwolą włączyć modernizowane drogi do systemu dróg krajowych lub systemu sieci dróg europejskich TEN-t lub rozwiążą problemy komunikacyjne, wypełniając luki w sieci dróg między miastami wojewódzkimi.

Ważnym celem, który będzie przyświecał projektom drogowym, jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Są więc możliwe inwestycje zmierzające do zwiększenia przepustowości dróg, a także w systemy zarządzania ruchem, inwestycje w sygnalizację świetlną i dźwiękową pod warunkiem, że stanowią one część szerszego projektu modernizacyjnego.

W przypadku tego konkursu dofinansowanie może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiedział zgłoszenie kilkunastu projektów konkursowych - informuje Hubert Zobel. - Ich realizacja ma być rozłożona w czasie. Ukończenie części inwestycji jest planowane na 2017, a część na 2018 rok. Ich realizacja sprawi, że będzie nam się jeździło wygodniej i bezpieczniej.

Co istotne, na dofinansowanie nie mogą liczyć projekty, których realizacja została już ukończona.

Fundusze europejskie - ratownictwo z unijnym wsparciem

16 milionów złotych jest do podziału w konkursie w ramach działania 4.1.5 „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”.

- To konkurs adresowany do ochotniczych straży pożarnych, a także państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, takich jak np. policja - informuje Hubert Zobel. - Projekty konkursowe mogą obejmować zakup sprzętu specjalistycznego, przede wszystkim pojazdów, które mają służyć do ratownictwa w razie wypadków, poważnych awarii, ale także katastrof powstających z przyczyn naturalnych - informuje Hubert Zobel.

Inwestycje w ramach konkursowych projektów, które pozytywnie przejdą weryfikację zarówno formalną, jak i merytoryczną mogą zostać dofinansowane na poziomie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. To dla ochotniczych straży pożarnych szansa na zakup nowoczesnego sprzętu. Konieczne jest, aby jednostka, która stara się o dofinansowanie funkcjonowała w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Niezbędnym dokumentem, który musi zostać dołączony do wniosku, jest także pozytywna opinia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na temat planowanej inwestycji.

O konkurencji o unijne pieniądze nie ma w tym przypadku mowy, ponieważ Państwowa Straż Pożarna o dotacje na zakup sprzętu itp. może się starać w ramach programów realizowanych na poziomie krajowym.

Fundusze europejskie - system już gotów

Wnioski konkursowe należy składać w postaci elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego pod adresem lsi.wielkopolskie.pl

Mimo że do rozpoczęcia składania wniosków w obu konkursach zostało jeszcze nieco czasu, już teraz w Lokalnym Systemie Informatycznym można je przygotowywać. Do chwili wysłania możliwe są w nim wszelkie zmiany i poprawki.

Po wysłaniu wniosku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego wnioskodawca ma pięć dni na dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej. Można to zrobić osobiście w punkcie naboru wniosków przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Można też wysłać go pocztą bądź przesyłką kurierską. Trzeba jednak pamiętać, że liczy się data wpływu wniosku.

Fundusze europejskie - to jeszcze nie koniec

Jeszcze w tym roku można spodziewać się ogłoszeń o kolejnych konkursach. Te przełożą się na następne inwestycje.

- Kwota dotacji pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozdzielana w ramach tylko tegorocznych konkursów sięgnie niemal miliarda złotych - podkreśla Hubert Zobel.

Więcej o funduszach europejskich na:
zmieniamy Wielkopolskę w Nasze MiastoZostaw e-mail, a my dostarczymy Ci najświeższych informacji


Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!